EST | ENG
 
 
 

Dokumendid

Juhatuse koosolekute protokollid

30.10.2018

13.06.2018 (e-koosolek)

30.04.2018 (e-koosolek)

29.03.2018

12.03.2018 (e-koosolek)

22.02.2018 (e-koosolek)

15.01.2018

20.10.2017

03.10.2017 (e-koosolek)

19.09.2017

02.06.2017

20.04.2017

17.04.2017

20.03.2017 (e-koosolek)

16.03.2017

14.03.2017 (e-koosolek)

07.03.2017

27.01.2017

18.01.2017

25.10.2016 (e-koosolek)

12.10.2016

17.08.2016

07.06.2016

09.05.2016

28.03.2016

29.02.2016

08.01.2016

28.12.2015

11.12.2015

17.11.2015

06.07.2015

03.06.2015

 


 

Üldkoosolekute protokollid:

30.10.2018

29.03.2018

19.09.2017 (Lisad: Hindamise töökorrad; Rakenduskava 2018)

17.04.2017

16.03.2017

21.11.2016

04.04.2016 ( Rakenduskava kavand )

08.01.2016

28.12.2015

09.06.2015

15.01.2015

 


 

Hankeplaanid

 

Hankekord ja hankeplaan 2016

Hankeplaan 2017

 


 

Aastaaruanded:

Aastaaruanne 2017

Aastaaruanne 2016

Aastaaruanne 2015

Aastaaruanne 2014

 


 

Hankedokumendid

Hankedokument: "Klaasangerja (Anguilla Anguilla) ostmine ja transport Eestisse" ESTENG

Lisa 1 Tehniline kirjeldus EST; ENG

Lisa 2 Pakkumuse vorm EST; ENG

Lisa 3 Hankeleping (näidis) EST; ENG

Lisa 4 Allhankijad EST; ENG

Lisa 5 Hankepass EST; ENG

Lisa 6 Hindamiskriteeriumid EST; ENG

Lisa 7 Volikiri EST; ENG

Lisa 8 Ühispakkumuse volikiri EST; ENG

 

Hankedokument: "Klaasangerja müük ja transport Eestisse 2017" EST; ENG

Hankedokument: „Klaasangerja või ettekasvatatud angerja müük ja transport Eestisse 2017“ EST; ENG 

Hankedokument: "Klaasangerja müük ja transport Eestisse 2016" EST; ENG

Hankedokument:  „Klaasangerja või ettekasvatatud angerja müük ja transport Eestisse“ EST; ENGtähtaeg 9.mai 2016!

Lihthankedokument: "Sõiduauto kapitalirendiga liisimine"

Lihthankedokument: "Sõiduauto kapitalirendiga liisimine II"

 


 

Koostööprojektid

Avatud kalasadamate päev 2018 tulemusaruanne

Toidumess „Sööma" tulemusaruanne

„Peipsi ja Võrtsjärve kalanduspiirkondade arendamine läbi koolituse ja Šotimaa näite“ tulemusaruanne

„Kalanduse populariseerimine Liivi lahe ja Võrtsjärve kalanduspiirkondades“ tulemusaruanne

© 2008 ConciseCms www.concise.ee