EST | ENG
 
 
 

Dokumendid

Juhatuse koosolekute protokollid

12.03.2018 (e-koosolek)

22.02.2018 (e-koosolek)

15.01.2018

20.10.2017

03.10.2017 (e-koosolek)

19.09.2017

02.06.2017

20.04.2017

17.04.2017

20.03.2017 (e-koosolek)

16.03.2017

14.03.2017 (e-koosolek)

07.03.2017

27.01.2017

18.01.2017

25.10.2016 (e-koosolek)

12.10.2016

17.08.2016

07.06.2016

09.05.2016

28.03.2016

29.02.2016

08.01.2016

28.12.2015

11.12.2015

17.11.2015

06.07.2015

03.06.2015

 


 

Üldkoosolekute protokollid:

19.09.2017 (Lisad: Hindamise töökorrad; Rakenduskava 2018)

17.04.2017

16.03.2017

21.11.2016

04.04.2016 ( Rakenduskava kavand )

08.01.2016

28.12.2015

09.06.2015

15.01.2015

 


 

Hankeplaanid

 

Hankekord ja hankeplaan 2016

Hankeplaan 2017

 


 

Aastaaruanded:

Aastaaruanne 2016

Aastaaruanne 2015

Aastaaruanne 2014

 


 

Hankedokumendid

Hankedokument: "Klaasangerja (Anguilla Anguilla) ostmine ja transport Eestisse" ESTENG

Lisa 1 Tehniline kirjeldus EST; ENG

Lisa 2 Pakkumuse vorm EST; ENG

Lisa 3 Hankeleping (näidis) EST; ENG

Lisa 4 Allhankijad EST; ENG

Lisa 5 Hankepass EST; ENG

Lisa 6 Hindamiskriteeriumid EST; ENG

Lisa 7 Volikiri EST; ENG

Lisa 8 Ühispakkumuse volikiri EST; ENG

 

Hankedokument: "Klaasangerja müük ja transport Eestisse 2017" EST; ENG

Hankedokument: „Klaasangerja või ettekasvatatud angerja müük ja transport Eestisse 2017“ EST; ENG 

Hankedokument: "Klaasangerja müük ja transport Eestisse 2016" EST; ENG

Hankedokument:  „Klaasangerja või ettekasvatatud angerja müük ja transport Eestisse“ EST; ENGtähtaeg 9.mai 2016!

Lihthankedokument: "Sõiduauto kapitalirendiga liisimine"

Lihthankedokument: "Sõiduauto kapitalirendiga liisimine II"

 


 

Koostööprojektid

Toidumess „Sööma" tulemusaruanne

„Peipsi ja Võrtsjärve kalanduspiirkondade arendamine läbi koolituse ja Šotimaa näite“ tulemusaruanne

„Kalanduse populariseerimine Liivi lahe ja Võrtsjärve kalanduspiirkondades“ tulemusaruanne

© 2008 ConciseCms www.concise.ee