EST | ENG
 
 
 

Kalender

2019 2020
jaanuar
veebruar
märts
aprill
mai
juuni
juuli
august
september
oktoober
november
detsember
jaanuar
veebruar
märts
aprill
mai
juuni
juuli
august
september
oktoober
november
detsember

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond kuulutab välja EMKF meetme 3.3 „Kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia rakendamine“ 2018. aasta projektitaotluste I taotlusvooru.
19. veebruar 2018 - 26. veebruar 2018

Projektitoetuse taotlusi võetakse vastu järgmistes tegevussuundades:

Projektitaotlusi saavad esitada MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond territooriumil tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused, kohaliku omavalitsuse üksused või kohaliku omavalitsuse üksuse asutused. Võrtsjärve kalanduspiirkonna territooriumi moodustavad enne haldusreformi kehtinud Kolga-Jaani, Laeva, Puhja, Puka, Põdrala, Rannu, Rõngu, Tarvastu ja Viljandi vallad.


Projektitoetuse taotlusi võetakse vastu 19.02 - 26.02.2018. Taotluste menetlemise tähtaeg on 26.03.2018, üldkoosoleku heakskiitu vajavate taotluste menetlemise tähtaeg 29.03.2018.


Digitaalselt allkirjastatud taotlused võib saata e-posti aadressilekaljuveejaanika@gmail.com 

E-postiga saadetud ja digitaalselt allkirjastatud taotlusi võetakse vastu kuni 26. veebruar kell 17.00.

Projektitoetuste taotlusi saab esitada ka paberkandjal Valma infopunktis tööpäevadel kell 10.00 - 16.00.

Posti teel võib taotlusdokumendid saata aadressil Valma infopunkt, Valma küla, Viljandi vald, 70121 Viljandimaa. Postiga saadetud taotlused peavad kandma hiljemalt 26.02.2018 postitemplit.


Taotlusvormid ja täpsem info projektide menetlemise, hindamise, paremusjärjestuse moodustamise korra ning hindamiskriteeriumite kohta on leitavhttp://www.vortskalandus.ee/projektitoetuste_taotlemine/ Lisainfo ja nõustamine:kaljuveejaanika@gmail.com tel. 52 98 561.

 

Piirkondlikud teabepäevad projektitoetuse taotlemise võimalustest toimuvad:

  • 14.02.2018 Valma infopunktis kell 11.00 ja Rannu Rahvamajas kell 14.00  


© 2008 ConciseCms www.concise.ee