EST | ENG
 
 
 

Kalender

2020 2021
jaanuar
veebruar
märts
aprill
mai
juuni
juuli
august
september
oktoober
november
detsember
jaanuar
veebruar
märts
aprill
mai
juuni
juuli
august
september
oktoober
november
detsember

Seminar „Kalavarude optimaalset kasutamist prognoosiva mudeli väljatöötamine Võrtsjärve Kalanduspiirkonna näitel“
04. september 2019 - 04. september 2019

Eesti Maaülikooli Hüdrobioloogia ja Kalanduse õppetool kutsub teid osalema Keskkonnainvesteeringute Keskuse projekti „Kalavarude optimaalset kasutamist prognoosiva mudeli väljatöötamine Võrtsjärve Kalanduspiirkonna näitel“ seminaril. Seminari sisu on järgmine:

  1.       Tutvustatakse projekti käigus loodavaid mudeleid, mille abil on võimalik tulevikus kutselise kalapüügi efektiivsust Võrtsjärves paremini hinnata. Koostatavad mudelid analüüsivad kalaliikide vahelisi suhteid ning keskkonnaparameetreid, mis on enim seotud kalade biomassi muutustega Võrtsjärves. Tulemused näitavad protsentuaalselt, kui suurt rolli mängivad elupaiga- ning toitumispõhised tegurid kalaliikide biomasside muutustes.
  2.       Arutelu teemal, millised tegurid võiksid mudelisse lisades kõige enam kalavarusid mõjutada. Erinevate sisestatavate stsenaariumite läbiarutamine ja välja valimine mudeli jaoks.
  3.       Anonüümne küsitlus kalapüügi kasumlikkuse kohta, lisamaks mudelisse ka majandusliku aspekti (ehk siis milline on tulu/kahjum teatud stsenaariumi korral)

Uuring pakub välja võimalikud lahendused täpsemaks püügivõimaluste kindlakstegemiseks olenevalt keskkonnaparameetritest. Uuring aitab paremini mõista kalavarude sõltuvust erinevatest keskkonna- ning inimtekkelistest mõjuritest.

Seminar toimub Valma infopunktis 04.09.2019 kell 16.00

 

Lisainfo:

Priit Bernotas
Peaspetsialist
Eesti Maaülikool
Hüdrobioloogia ja kalanduse õppetool
+372 56501622
pbernotas@emu.ee

© 2008 ConciseCms www.concise.ee