EST | ENG
 
 
 

MTÜ

 

Seoses eriolukorraga Eestis anname teada:

 

 • 17.03 hindamiskoosolek Valmas jääb ära, sh taotluste kohapealne tutvustamine taotlejate poolt. Hindajad hindavad taotlusi elektrooniliselt e-PRIA kaudu. Esialgu hinnatakse tegevussuund 2 (mitmekesistamine) ja tegevussuund 5 (sotsiaalne heaolu) taotlused. Otsused ja protokollid vaatab üle ja kinnitab  juhatus e-koosolekuga.  Tulemused saadetakse PRIA-le.

Tegevussuund 1 (töötlemine) hindamine lükkub edasi teadmata aega, kuna üks üle 60-tuhandene projekt nõuab objektil kohapeal käimist ja üldkoosoleku otsust. 

Kui olukord riigis selgineb, kuulutame välja uue üldkoosoleku aja. Enne üldkoosolekut kutsutakse hindamiskomisjoni kokku, käiakse suure projekti objektil ja hinnatakse kõik töötlemise suunda esitatud taotlused, soovi korral kuulatakse ära taotlejate projektitutvustused. Juhatus vaatab üle ja kinnitab paremusjärjestuse ja edastab oma otsuse üldkoosolekule kinnitamiseks. Alles siis saab töötlemise tegevussuuna projektid PRIA-le edastada.  

 • 19. märtsiks kavandatud koolitus listeeriabakteri ohjest lükkub edasi. Uuest toimumisajast teavitatakse esimesel võimalusel.

 

 • 25. märtsiks planeeritud üldkoosolek jääb ära. Kui riigis olukord paraneb, kuulutatakse uus üldkoosoleku aeg välja 20 tööpäeva enne selle toimumist ajakirjanduses, kodulehel, maili-listis ja FB suhtlusvõrgustikus.

 

 • 25. aprilli Avatud kalasadmate päeva toimumise lõpliku otsuse tegemine lükati 14. nädalale (30 märts kuni 5. aprill). Sündmuse toimumiseni on veel natuke aega ja see võimaldab asjade kulgemist jälgida ning sellest lähtuvalt otsuse teha. Vähemalt selle hetkeni tuleks oodata ka suuremate kohustus võtmisega ja kokkulepete sõlmimisega. Samuti lükkub edasi reklaamkampaania algus. Kui algselt oli plaanis alustada sellega märtsi keskel, siis praeguse plaani kohaselt saab see olukorra normaliseerumisel teoks hiljemalt 6. aprillil.

 

 • 13. juuni kala- ja käsitöölaada toimumise otsustab juhatus mai alguseks

 

Loodame kõigi mõistvale suhtumisele ning olukorra positiivsele lahenemisele.

 

Hoidke oma tervist!

 


 

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond on rahvusvahelise koostöövõrgustiku Living Lakes liige. Võrtsjärve piirkond on 2014 aastal pälvinud veel ühe tunnustuse ning on ära märgitud Green Destinations Global Top 100 nimistus. Roheliste ja jätkusuutlike sihtkohtade kohta maailmas võib rohkem lugeda siit www.greendestinations.info/top100

           

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond on vabatahtlikkuse alusel ühinenud Tartu ja Viljandi maakondades tegutsevate juriidiliste isikute, füüsilisest isikust ettevõtjate ja kohalike omavalitsusüksuste iseseisev kasumit mitte taotlev ühendus, mis tegutseb avalikes huvides kohaliku algatuse ning kalanduse ja kohaliku elu arendamise eesmärgil.

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond eesmärgiks on kalanduspiirkonna säästev areng, kalanduspiirkonna strateegia väljatöötamine ning strateegia eesmärkide saavutamisele kaasaaitamine, sealhulgas:

 • kohaliku ja eelkõige kalandussektori algatusvõime suurendamine piirkonnas;
 • kalanduspiirkonna arengu strateegia väljatöötamine;
 • kalanduspiirkonna arengu strateegia elluviimise toetamine, korraldades projektikonkursse ja nõustades tegevusgrupi liikmeid, teavitades piirkonna elanikke ja tegevusgrupi liikmeid;
 • avaliku-, era- ja mittetulundussektori koostöö arendamine;
 • koostöö arendamine teiste ühendustega Eestis ja mujal Euroopas;
 • osalemine rahvusvahelistes, riiklikes, piirkondlikes ja kohalikes kalandust arendavates projektides.

Võrtsjärve Sihtasutuse ja MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond kontor

Võrtsjärve külastuskeskus

© 2008 ConciseCms www.concise.ee