EST | ENG
 
 
 

Dokumendid

Juhatuse koosolekute protokollid

02.12.2020 e-koosolek

08.10.2020

29.05.2020 e-koosolek

30.04.2020 Skype koosolek

18.03.2020 e-koosolek

26.11.2019

11.10.2019 Lisa 1  - Strateegia tulemuslikkus Lisa 2 HK liikmete valimise protseduur

29.03.2019

14.03.2019

03.01.2019 

30.10.2018

13.06.2018 (e-koosolek)

30.04.2018 (e-koosolek)

29.03.2018

12.03.2018 (e-koosolek)

22.02.2018 (e-koosolek)

15.01.2018

20.10.2017

03.10.2017 (e-koosolek)

19.09.2017

02.06.2017

20.04.2017

17.04.2017

20.03.2017 (e-koosolek)

16.03.2017

14.03.2017 (e-koosolek)

07.03.2017

27.01.2017

18.01.2017

25.10.2016 (e-koosolek)

12.10.2016

17.08.2016

07.06.2016

09.05.2016

28.03.2016

29.02.2016

08.01.2016

28.12.2015

11.12.2015

17.11.2015

06.07.2015

03.06.2015

 


 

Üldkoosolekute protokollid:

22.10.2020 (Lisad: Emajõe-Võrtsjärve koostööprojekt ; Suurjärvistu tegevused planeerimine)

18.06.2020

26.11.2019 - strateegia elluviimise tulemuslikkus

14.03.2019

30.10.2018

29.03.2018

19.09.2017 (Lisad: Hindamise töökorrad; Rakenduskava 2018)

17.04.2017

16.03.2017

21.11.2016

04.04.2016 ( Rakenduskava kavand )

08.01.2016

28.12.2015

09.06.2015

15.01.2015

 


 

Hankeplaanid

 

Hankeplaan 2020

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond hankekord - 2019

Hankeplaan - 2019

Hankeplaan 2017

Hankekord ja hankeplaan 2016


 

Aastaaruanded:

Aastaaruanne 2018

Aastaaruanne 2017

Aastaaruanne 2016

Aastaaruanne 2015

Aastaaruanne 2014

 


 

Hankedokumendid

Hankedokument 2019: "Angerja asutamine 2019. aastal" (pakkumuskutse) EST; ENG

Lisa 1 Tehniline kirjeldus ESTENG

Lisa 2 Pakkumuse vorm ESTENG

Lisa 3 Hankeleping (näidis) ESTENG

Lisa 4 Allhankijad ESTENG

Lisa 5 Hankepass ESTENG

Lisa 6 Hindamiskriteeriumid ESTENG

Lisa 7 Volikiri ESTENG

Lisa 8 Ühispakkumuse volikiri ESTENG

 

Hankedokument 2018: "Klaasangerja (Anguilla Anguilla) ostmine ja transport Eestisse" ESTENG

Lisa 1 Tehniline kirjeldus EST; ENG

Lisa 2 Pakkumuse vorm EST; ENG

Lisa 3 Hankeleping (näidis) EST; ENG

Lisa 4 Allhankijad EST; ENG

Lisa 5 Hankepass EST; ENG

Lisa 6 Hindamiskriteeriumid EST; ENG

Lisa 7 Volikiri EST; ENG

Lisa 8 Ühispakkumuse volikiri EST; ENG

 

Hankedokument: "Klaasangerja müük ja transport Eestisse 2017" EST; ENG

Hankedokument: „Klaasangerja või ettekasvatatud angerja müük ja transport Eestisse 2017“ EST; ENG 

Hankedokument: "Klaasangerja müük ja transport Eestisse 2016" EST; ENG

Hankedokument:  „Klaasangerja või ettekasvatatud angerja müük ja transport Eestisse“ EST; ENGtähtaeg 9.mai 2016!

Lihthankedokument: "Sõiduauto kapitalirendiga liisimine"

Lihthankedokument: "Sõiduauto kapitalirendiga liisimine II"

 


 

Koostööprojektid

Avatud kalasadamate päev 2018 tulemusaruanne

Toidumess „Sööma" tulemusaruanne

„Peipsi ja Võrtsjärve kalanduspiirkondade arendamine läbi koolituse ja Šotimaa näite“ tulemusaruanne

„Kalanduse populariseerimine Liivi lahe ja Võrtsjärve kalanduspiirkondades“ tulemusaruanne


 

Muud dokumendid

MTÜ VKP dokumentide liigitusskeem 

© 2008 ConciseCms www.concise.ee