Projektitoetuste taotlemine

 

enlightenedKÄIMASOLEV TAOTLUSVOORenlightened

EMKF meetme 3.3 „Kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia rakendamine“ 2021. aasta projektitaotluste I taotlusvooru.

Dokumentide vastuvõtmine toimub 11 - 18. mai (kuni kell 17.00) 2021.a. e-PRIA keskkonnas

Projektitoetuse taotlusi võetakse vastu järgmistes tegevussuundades:

  • Tegevussuund 1: Kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine ja turustamine (eelarve 44.11 EUR)

  • Tegevussuund 2: Majandustegevuse mitmekesistamine (eelarve 24 405.43 EUR)

  • Tegevussuund 4: Koelmualade loomine või taastamine ja kalaliigi veekogusse asustamine riikliku majanduskava alusel (eelarve 1060.45 EUR)

  • Tegevussuund 5: Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi, sealhulgas kalanduse- ja merenduse kultuuripärandi edendamine, kalanduskogukondade rolli tugevdamine kohalikus arengus ning kohalike kalandusressursside ja merendustegevuse juhtimine (eelarve 25 523.51 EUR)

 

Taotlused peavad olema kooskõlas:

Piirkondlik teabepäev projektitoetuse taotlemisest toimub 26.04.2021 kell 11.00 Zoom keskkonnas, infopäevale registreerimine e-maili kaudu: kaljuveejaanika@gmail.com

 


enlightened Projektitoetuse taotlusi saab esitada ainult e-PRIA kaudu

enlightenedJuhendid taotlejatele: PDF juhend taotlejale; vidoejuhend

 

Taotlusvormid:

 

  • Tegevussuund 1: kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine ja turustamine - Taotlusvorm 
  • Tegevussuund 2: Majandustegevuse mitmekesistamine - Taotlusvorm
  • Tegevussuund 3: Kalasadamate uuendamine - Taotlusvorm
  • Tegevussuund 5: sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi, sh kalanduse -ja merenduse kultuuripärandi edendamine - Taotlusvorm 

 


 

Hindamiskriteeriumid:

 

 


 

​​Abimaterjalid taotlejale

 


 

 


 


 

enlightenedenlightenedenlightenedJuhime tähelepanu ka sellele, et meetme määrus ei anna PRIAle kaalutlusõigust  investeeringu elluviimise tähtaja 2 aasta pikendamiseks. Seega, kes tähtajaks investeeringut ellu ei vii, jääb ka toetusest ilma ja kõige halvemal juhul, kui mingi osa on ellu viidud, küsib PRIA juba väljamakstud toetuse tagasi, kui meetme eesmärgid jäävad täitmata. Toetatav tegevus peab olema ellu viidud vähemalt kümne protsendi ulatuses üheksa kalendrikuu jooksul arvates projektitoetuse taotluse rahuldamise otsuse tegemisest. Toetatav tegevus loetakse vähemalt kümne protsendi ulatuses elluviiduks, kui PRIA-le esitatud maksetaotlus hõlmab vähemalt kümme protsenti toetatava tegevuse abikõlblikest kuludest. ​

 

Oktoober
2021
E
T
K
N
R
L
P
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31