Strateegia

 

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond strateegias tuuakse välja Võrtsjärve kalanduspiirkonna lähiaastate olulised eesmärgid ja tegevussuunad nende saavutamiseks et nii kalurid, kalandusettevõtjad, kohalikud elanikud, piirkonna ettevõtted kui ka kohalikud omavalitsused töötaksid kalandussektori arendamisel samas suunas.

Võrtsjärve kalanduspiirkonna visioon aastaks 2030+: tugev kalanduskogukond, mainekas ja keskkonnasõbralik elamis- ja külastuskoht, kus toimib veealade mitmekesine ja keskkonnasäästlik majandamine, pakutakse tervislikke kalatooteid ja aastaringselt positiivseid elamusi.

Strateegias seatud eesmärkide elluviimiseks rakendatakse kuut meedet ehk tegevussuunda. Sulgudes on toetuse protsent kogueelarvest:

  • Vee-elusressursside väärindamine ja otseturustamine, säästva tehnoloogia kasutuselevõtmine (25%).

  • Ranna ja sisevete kalurite majandustegevuste mitmekesistamine ja taastuvenergia lahenduste kasutuselevõtmine (20%).

  • Ranna ja sisevete püügil kasutatavate sadamate taristu parendamine ja pakutavate toodete ja teenuste mitmekesistamine, keskkonda säästvate lahenduste kasutuselevõtmine (15%).

  • Kohaliku tähtsusega kudealade ja kalade rändeteede parendamine ning looduskeskkonda parendavad tegevuste elluviimine (15%).

  • Kalandustraditsioonide ja kultuuripärandi edendamine ja kalurkonna sidususe suurendamine (15%).

  • Kalurite teadmiste ja oskuste edendamine, kalurkonna võimekuse kasvatamine (10%).

Strateegia elluviimist korraldab MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond.


 

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond strateegia 2024-2030 - kinnitatud 4.01.24 üldkoosoleku otsusega

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond strateegia 2024-2030 - parandused ja täiendused 1.04

 

 

Mai
2024
E
T
K
N
R
L
P
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31