EST | ENG
 
 
 

Projektitoetuste taotlemine

 

 

 


 

 


 

Taotlusvormid:

 

  • Tegevussuund 1: kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine ja turustamine - Taotlusvorm
     
  • Tegevussuund 2: Majandustegevuse mitmekesistamine - Taotlusvorm
     
  • Tegevussuund 3: Kalasadamate uuendamine - Taotlusvorm
     
  • Tegevussuund 5: sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi, sh kalanduse -ja merenduse kultuuripärandi edendamine - Taotlusvorm 

 


 

 

Hindamiskriteeriumid:

 

 


 

​​Abimaterjalid taotlejale

 

 


 

© 2008 ConciseCms www.concise.ee