Kala või vesiviljelustoodete töötlemine ja otseturustamine

 

 Abikõlbulikud on järgnevad kulud:

 

 1. Kala või vesiviljelustoodete töötlemiseks vajaliku ehitise, sealhulgas külm- ja laohoone ehitamise või uuendamise kulud
 2. Kala või vesiviljelustoodete käitlemise seadme ja tehnoloogilise liini või selle osa, sealhulgas puhastusseadme, külmutus- ja jahutusseadme, veevarustussüsteemi, energeetikasüsteemi ning müügipakendi pakkeliini ostmise ja paigaldamise kulud
 3. Kvaliteedikontrolliks vajaliku seadme, sealhulgas integreeritud infotehnoloogiaseadme ostmise ja paigaldamise kulud
 4. Paikse kütteseadme ostmise ja paigaldamise kulud
 5. Kalandustoodete töötlemisel tekkivate jäätmete käitlemiseks vajaliku ehitise ehitamise või uuendamise kulud
 6. Kalandustoodete töötlemisel tekkivate jäätmete käitlemise, kahjutustamise, tootmise kõrvalsaaduste käitlemise seadme ja tehnoloogilise liini ostmise ja paigaldamise kulud
 7. Laotõstuki ostmise kulud
 8. Kala või vesiviljelustoodete tootearenduse kulud
 9. Kala või vesiviljelustoodete otseturustamiseks vajaliku ehitise ehitamise või uuendamise kulud
 10. Otseturustamiseks vajaliku energeetika- ja veevarustussüsteemi ostmise ja paigaldamise kulud
 11. Otseturustamiseks vajaliku külmutus- ja jahutusseadme ostmise ja paigaldamise ning teisaldatava külmutus- ja jahutusseadme, termokasti ja külmapatarei ostmise kulud
 12. Külmikveoki ostmine
 13. Kohalikult lossitud kala või vesiviljelustoodete otseturustamiseks vajaliku järelveetava müügikioski või teisaldatava müügitelgi ostmise kulu

 

Juuni
2024
E
T
K
N
R
L
P
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30