Tähistamine

 Tähistamine
 

Euroopa Kalandusfondi (EKF) toetuse abil valminud või soetatud objektid tuleb märgistada EKFi ja Euroopa Liidu (EL) kaksiklogoga. Sellega teavitatakse avalikkust, et projekt või tegevus viiakse ellu EKFi toetuse abil. Kui objektile ei saa tehnilistel põhjustel tähist paigutada, paigutab toetusesaaja oma tegevuskohta infosildi või väikesele objektile ainult ELi lipu kujutise koos tekstiga Euroopa Liit.

Millise aja jooksul peab olema objekt tähistatud?

Kui tähist ei ole lisatud valmimise käigus, siis tähistab toetusesaaja objekti selle soestamisest või valmimisest arvates. Ehituste vm tegevuste puhul tähistab toetusesaaja objekti tegevuse alustamisest arvates. Ürituse puhul tähistatakse selle läbiviimise koht ürituse toimumise ajaks. Tähis peab säilima loetava ja korrektsena vähemalt viis aastat viimase toetusosa väljamaksest arvates. Kulumise korral tuleb märgist uuendada või vahetada.

Millega objekti tähistada?

Kleebisega tähistamine - Väike objekt (kontoritehnika, mööbliese, töövahendid jms) tähistatakse minimaalselt vertikaalse 55x38 mm või horisontaalse 71x28 mm kleebisega, millel on kaksiklogo. Suurem objekt (sõiduk, seade jms) tähistatakse vertikaalse minimaalselt 110x69 või horisontaalse 123x42 mm kleebisega. PRIA väljastab toetuse saajale ühe taotluse kohta tasuta kuni 50 kaksiklogoga kleebist.

Stendiga tähistamine - Kui infrastruktuuri- või ehitusobjekti rahastamisel on toetuse kogusumma üle 50 000 euro, siis tuleb toetusalune objekt toimingu läbiviimise ajaks tähistada infostendiga, mille minimaalne suurus on 1500x1000 mm.

Tänutahvliga tähistamine - kui objekti ostmise, infrastruktuuri- või ehitusobjekti rahastamisel on toetuse kogusumma üle 50 000 euro, siis tuleb toetusealune objekt hiljemalt kuue kuu möödumisel toimingu lõpetamisest tähistada tänutahvliga minimaalse suurusega (500x300 mm).

Infosildiga tähistamine - toetuse abil renditud, üüritud, ostetud, ehitatud, renoveeritud või sisustatud ehitis, ruum vm objekt tähistatakse infosildiga minimaalse suurusega 210x148,5 mm, kui stendi või tänutahvli paigaldamine ei ole nõutav.

Nõuded EKFi ja ELi kaksikogole

Tähistamisel tuleb kasutada ainult nõuetele vastavat kaksiklogo. Muud esitusviisid ei ole lubatud. EKFi objektide tähistamise määruse, kasutusjuhendi ja logod leiab siit: EKF objektide tähistamine

 

Juuni
2024
E
T
K
N
R
L
P
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30