Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine

Abikõlbulikud on järgnevad kulud:

 

 1. Tolmuvaba teekatte paigaldamise ja uuendamise kulud
 2. Külmhoone, laohoone ja hulgimüügihoone ehitamise ja uuendamise kulud
 3. Lossimiseks ja ladustamiseks vajaliku seadme, sealhulgas kala sorteerimise masina, kastipesuliini ja laotõstuki ostmise ja paigaldamise kulud
 4. Külmutus- ja jahutusseadme, sealhulgas jäämasina ja külmakonteineri ostmise ja paigaldamise ning teisaldatava külmutus- ja jahutusseadme ostmise kulud
 5. Elektri- ja veevarustuspunkti ehitamise ja uuendamise kulud
 6. Kütusetankla ehitamise ja uuendamise kulud
 7. Laeva hooldamise ja remondiseadme ostmise ja paigaldamise kulud
 8. Kalasadama või lossimiskoha rajatise laiendamise, uuendamise ja tehnosüsteemi uuendamise kulud ning üks kord programmperioodi jooksul sellega seotud akvatooriumi ja sadama sissesõidutee süvendamise kulud
 9. Kalurite olmehoone või -ruumi ehitamise ja uuendamise kulud
 10. Paadikuuri ja püügivahendite hoiuruumi ehitamise ja uuendamise kulud
 11. Kala lossimise käigus tekkivate jäätmete töötlemiseks vajaliku ehitise ehitamise ja uuendamise kulud
 12. Kala lossimise käigus tekkivate jäätmete käitlemise ja nende kahjutustamiseks vajaliku seadme ja inventari ostmise ja paigaldamise kulud
 13. Kalapüügitegevuse elektroonilise haldusega seotud seadme ostmise ja paigaldamise kulud
 14. Navigatsioonimärgistuse ostmise ja paigaldamise kulud
 15. Sadama süvendamise tehnika ostmise kulud
 16. Kütuseveoki ostmise kulud
 17. Investeeringuga seotud telekommunikatsioonivõrgu, ühisveevärgi, kanalisatsiooni, elektri-, gaasi- ja soojusvõrguga liitumise kulud

 

Juuli
2024
E
T
K
N
R
L
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31