EST | ENG
 
 
 

MTÜ

TEADAANNE

 

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond kuulutab välja EMKF meetme 3.3 „Kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia rakendamine“ 2020. aasta projektitaotluste II taotlusvooru.

 

Projektitoetuse taotlusi võetakse vastu järgmistes tegevussuundades:

 

 • Tegevussuund 1: Kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine ja turustamine (eelarve 111 448.24 EUR)
   
 • Tegevussuund 2: Majandustegevuse mitmekesistamine (eelarve 100 247.80 EUR)
   
 • Tegevussuund 5: Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi, sealhulgas kalanduse- ja merenduse kultuuripärandi edendamine, kalanduskogukondade rolli tugevdamine kohalikus arengus ning kohalike kalandusressursside ja merendustegevuse juhtimine (eelarve 43 324.78 EUR)

 

Projektitoetuse taotlusvoor ja dokumentide vastuvõtmine toimub 14.09.20 kell 12.00 kuni 21.09.20 kell 12.00 e-PRIA keskkonnas https://epria.pria.ee/login/#/login

 

Lisainfo projektide menetlemise, hindamise, paremusjärjestuse moodustamise korra ning hindamiskriteeriumite kohta on leitav https://www.vortskalandus.ee/projektitoetuste_taotlemine/

 

Piirkondlik teabepäev projektitoetuse taotlemisest e-PRIAs toimub: 

 

 • 08.09.2020 Valma infopunktis kell 11.00
   

 


 

 

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond on rahvusvahelise koostöövõrgustiku Living Lakes liige. Võrtsjärve piirkond on 2014 aastal pälvinud veel ühe tunnustuse ning on ära märgitud Green Destinations Global Top 100 nimistus. Roheliste ja jätkusuutlike sihtkohtade kohta maailmas võib rohkem lugeda siit www.greendestinations.info/top100

           

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond on vabatahtlikkuse alusel ühinenud Tartu ja Viljandi maakondades tegutsevate juriidiliste isikute, füüsilisest isikust ettevõtjate ja kohalike omavalitsusüksuste iseseisev kasumit mitte taotlev ühendus, mis tegutseb avalikes huvides kohaliku algatuse ning kalanduse ja kohaliku elu arendamise eesmärgil.

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond eesmärgiks on kalanduspiirkonna säästev areng, kalanduspiirkonna strateegia väljatöötamine ning strateegia eesmärkide saavutamisele kaasaaitamine, sealhulgas:

 • kohaliku ja eelkõige kalandussektori algatusvõime suurendamine piirkonnas;
 • kalanduspiirkonna arengu strateegia väljatöötamine;
 • kalanduspiirkonna arengu strateegia elluviimise toetamine, korraldades projektikonkursse ja nõustades tegevusgrupi liikmeid, teavitades piirkonna elanikke ja tegevusgrupi liikmeid;
 • avaliku-, era- ja mittetulundussektori koostöö arendamine;
 • koostöö arendamine teiste ühendustega Eestis ja mujal Euroopas;
 • osalemine rahvusvahelistes, riiklikes, piirkondlikes ja kohalikes kalandust arendavates projektides.

Võrtsjärve Sihtasutuse ja MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond kontor

Võrtsjärve külastuskeskus

© 2008 ConciseCms www.concise.ee