Ühingust

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond on vabatahtlikkuse alusel ühinenud Tartu ja Viljandi maakondades tegutsevate juriidiliste isikute, füüsilisest isikust ettevõtjate ja kohalike omavalitsusüksuste iseseisev kasumit mitte taotlev ühendus, mis tegutseb avalikes huvides kohaliku algatuse ning kalanduse ja kohaliku elu arendamise eesmärgil.

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond eesmärgiks on kalanduspiirkonna säästev areng, kalanduspiirkonna strateegia väljatöötamine ning strateegia eesmärkide saavutamisele kaasaaitamine, sealhulgas:

  • kohaliku ja eelkõige kalandussektori algatusvõime suurendamine piirkonnas;
  • kalanduspiirkonna arengu strateegia väljatöötamine;
  • kalanduspiirkonna arengu strateegia elluviimise toetamine, korraldades projektikonkursse ja nõustades tegevusgrupi liikmeid, teavitades piirkonna elanikke ja tegevusgrupi liikmeid;
  • avaliku-, era- ja mittetulundussektori koostöö arendamine;
  • koostöö arendamine teiste ühendustega Eestis ja mujal Euroopas;
  • osalemine rahvusvahelistes, riiklikes, piirkondlikes ja kohalikes kalandust arendavates projektides.

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond on rahvusvahelise koostöövõrgustiku Living Lakes liige. Võrtsjärve piirkond on 2014 aastal pälvinud veel ühe tunnustuse ning on ära märgitud Green Destinations Global Top 100 nimistus. Roheliste ja jätkusuutlike sihtkohtade kohta maailmas võib rohkem lugeda siit.

           


Tähtsad teadaanded

 

Anname teada, et 12.07.2024 kell 15.00 toimub Valma külamajas MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond üldkoosolek.

Rohkem infot

 


 

Kuukiri

Viimastest MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkonna tegemistest ja toimetamistest saab lugeda igakuiselt ilmuvast uudiskirjast.

 


 

Juuli
2024
E
T
K
N
R
L
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31