Kalastiku üldiseloomustus

 

Mitmete Võrtsjärve oluliste kalaliikide puhul mängib sobivate kudealade paiknemise ja suuruse osas tähtsat rolli järve kevadine veeseis.
Esmatähtis on vana taimestikuga üleujutatud järveäärsed luhad ja jõgede alamjooksude luhad (haug, latikas, särg säinas jt).
Koha koelmuid aga mõjutab kõige enam järve taimestikuga täiskasvamine sobivate liivaste ja kiviklibuga alade mudastumist ja nendest kohtadest kudepaikade kadumine.
Uuringud on tõestanud, et veesisese taimestiku plahvatuslik levik järve lõunaosas on näiteks juba aastaid takistanud koha kudemisrännet Väike- Emajõkke.

Võrtsjärve kalade üldiseloomustus

Juuni
2024
E
T
K
N
R
L
P
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30