Esitatud taotlused

Euroopa kalandusfondi toetuste saajate nimekiri on leitav PRIA kodulehel.

2014. aastal esitatud projektitaotlused:

Tegevussuund 2 – Kalandustoodetega seotud töötlemine ja otseturustamine

1. Uuno Piir projektitaotlus: "Veevarustussüsteemi ehitamine"
Taotletav summa 4046,40 EUR
 

2. Aivar Kärp projektitaotlus: "Välise vaakumpakendaja Matic 50 ja teisaldatavate müügitelkide 3x3 m Professionaal 40 mm raamiga ostmine"
Taotletav summa 863,40 EUR
 

3. MMMSprattus OÜ projektitaotlus: "Võrtsjärvest püütud kala ja sellest valmistatud toodete otseturustamise edendamine"
Taotletav summa 22368,86 EUR / parandatud projektis taotletav summa 17 700 EUR
 

4. OÜ Jõesuu Puhkemaja projektitaotlus: "Kala töötlemiseks vajalike seadmete ostmine"
Taotletav summa 1823,02 EUR
 

5. Kiviranna OÜ projektitaotlus: "Kiviranna OÜ laohoone väljaehitamine"
Taotletav summa 11667,60 EUR
 

6. Kiviranna OÜ projektitaotlus: "Kalatoodete käitlemise seadmed "
Taotletav summa 6470,36 EUR
 

Tegevussuund 3 – Kalandusega seotud turismi arendamine

1. Võrtsjärve SA projektitaotlus: "Pikasilla puhkealale haagisel sauna soetamine"
Taotletav summa 4462,50 EUR
 

2. Venus Kinnisvara OÜ projektitaotlus: "Vaibla Puhkekeskuse renoveerimine ja sisustuse uuendamine"
Taotletav summa 12326,50 EUR
 

3. Endu-Inni OÜ projektitaotlus: "Järveveere Puhkekeskusele tenniseväljaku rajamine"
Taotletav summa 35793,72 EUR
 

4. OÜ Wats projektitaotlus: "Puhkemaja ehitamine kalandusega seotud turismi arendamiseks Võrtsjärvel"
Taotletav summa 161504,25 EUR
 

5. MTÜ Oiu Arendus projektitaotlus: "OIU sadama teenindushoone seadmete ost"
Taotletav summa 42141,00 EUR
 

6. Kiviranna OÜ projektitaotlus: "Kiviranna OÜ külaliskorteri väljaehitamine"
Taotletav summa 41947,05 EUR
 

7. Kiviranna OÜ projektitaotlus: "Kiviranna OÜ puhkeala territooriumi parendamine"
Taotletav summa 14431,50 EUR
 

8. Võrtsjärve SA projektitaotlus: "TURISTIDE TEENINDAMISEKS VAJALIKE SEADMETE SOETAMINE VÕRTSJÄRVE KÜLASTUSKESKUSESSE"
Taotletav summa 861,87 EUR
 

9. Võrtsjärve SA projektitaotlus: "Tarvastu poldri sillad"
Taotletav summa 7397,63 EUR
 

Tegevussuund 4 - Tegevuste mitmekesistamine
 

1. Aivar Kärp projektitaotlus: "Mootorsaag HUSQVARNA 560 XP ostmine"
Taotletav summa 489,00 EUR
 

2. Oiu Sadam OÜ projektitaotlus: "Oiu Paadikoja paadihaagise ja paadipukkide soetamine"
Taotletav summa 2318,00 EUR
 

3. OÜ Jõesuu Puhkemaja projektitaotlus: "Jõesuu turismitalu köögiseadmete ostmine"
Taotletav summa 2731,40 EUR
 

4. Kiviranna OÜ projektitaotlus: "Kudumismasina ostmine"
Taotletav summa 1310,17 EUR
 

 Hindamiskomisjoni otsused:

Töötlemise tegevussuunas vähim punkte saanud MMMSprattus peab vähendama projekti maksumust või suurendama omaosalust. Kõik teised rahastati küsitava summa ulatuses.

Turismi tegevussuunas vähim punkte saanud Wats OÜ ja Venus Kinnisvara OÜ jäävad rahastamata, Endu-Inni OÜ peab vähendama projekti maksumust või suurendama omaosalust. Kõik teised rahastati küsitava summa ulatuses.

Mitmekesistamise tegevussuunas otsustati iga projekti toetatavat summat vähendada 5.22% taotletavast summast. Nii said rahastust kõik projektid, kuid omafinantseering suurenes 5.22%.

Paremusjärjestuse koondtabel

2013. aastal esitatud projektitaotlused:

IV voor - 05.11.2013 MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkonna juhatusele laekunud taotlused:

Tegevussuund 2 – Kalandustoodetega seotud töötlemine ja otseturustamine

1. Võrtsukala OÜ projektitaotlus Teisaldatavad müügitelgid 3tk; Taotletav summa 1323
2. Võrtsukala OÜ projektitaotlus Külmikveok PEUGEOT PARTNER FT L2 1,6 HDI; Taotletav summa 11805 
3. MMMSprattus OÜ projektitaotlus Järelveetav müügikiosk Furgotec ja projektitaotluse koostamine; Taotletav summa 17310

Paremusjärjestuses said rohkem punkte Võrtsukala OÜ projektitaotlused. MMMSprattus OÜ loobus taotlusest, kuna jääk oli antud tegevussuuna all väiksem, kui soovitud summa.

 

III voor - MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkonnale taotlusi ei laekunud

II voor - 20.06.2013 MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkonna juhatusele laekunud taotlused:

Tegevussuund 2 – Kalandustoodetega seotud töötlemine ja otseturustamine
1. Heino Kobak projektitaotlus: "Survepesuri HD 10/25-4 S ostmine" Taotletav summa 1504,99 EUR
2. Endu-Inni OÜ projektitaotlus: "Järveveere Puhkekeskusele teisaldatava müügitelgi ostmine" Taotletav summa 5730,00 EUR
3. Järve OÜ projektitaotlus: "KÕRGSURVEPESURI OSTMINE" Taotletav summa 1762,55 EUR
4. Kiviranna OÜ projektitaotlus: "Kiviranna OÜ kalatöötlemisruumide rekonstrueerimine ja kala otseturustamiseks teisaldatava müügitelgi ostmine"
Taotletav summa 15 946,92 EUR
5. Järvekala OÜ projektitaotlus: "Külmavee kõrgsurvepesuri HD 10/254 S ostmine"
Taotletav summa 1774.99 EUR 

Tegevussuund 3 – Kalandusega seotud turismi arendamine
1. Endu-Inni OÜ projektitaotlus: "Järveveere Puhkekeskusele turistide teenindamiseks mööbli ostmine" Taotletav summa 2422,27 EUR
2. Wats OÜ projektitaotlus: "Suitsu- ja grillahju soetamine kalandusega seotud turismi arendamiseks Võrtsjärvel." Taotletav summa 3408,14 EUR
3. Venus Kinnisvara OÜ projektitaotlus: "Vaibla Puhkekeskuse renoveerimine ja mööbli ostmine" Taotletav summa 12414,11 EUR
4. MTÜ Oiu Jahtklubi projektitaotlus: "OIU SADAMA VIITADE OST JA PAIGALDUS" Taotletav summa 2940,00 EUR
5. Võrtsjärve Sihtasutus projektitaotlus: "VÕRTSJÄRV LÄBI KOLLASE AKNA, JÕESUU PUHKEALAL TURVALISUSE SUURENDAMINE, KALANDUSEGA SEOTUD INFOTAHVLID PUHKEALADELE" Taotletav summa 11653,20 EUR

Tegevussuund 4 - Tegevuste mitmekesistamine
1. Endu-Inni OÜ projektitaotlus: "Järveveere Puhkekeskusele seadmete ostmine ja paigaldamine" Taotletav summa 2930,55 EUR
2. Järve OÜ projektitaotlus: "HALUMASINA OSTMINE" Taotletav summa 3565,92 EUR
3. Kiviranna OÜ projektitaotlus: "Kiviranna peamaja bassein, köögiseadmed ja lipuvarras" Taotletav summa 9899,16 EUR

Hindamiskomisjoni ja juhatuse otsused:
Otsus 2: Rahastada kõik Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine tegevussuuna alla esitatud projektid. Tegevussuuna jääk 844.56 EUR läheb jagamisele järgmises taotlusvoorus.

Otsus 3: Kalandusega seotud turismi arendamine tegevussuuna alt rahastada järgmised projektid: Võrtsjärve SA (137 punkti) ja MTÜ Oiu Jahtklubi (121 punkti) kogusummas 14 593.20 EUR. Tegevussuuna jääk summas 1446.33 EUR eraldada Endu-Inni OÜ-le (71 punkti). Vähem punkte saanud taotlused jäävad finantside puududuse tõttu rahastuseta (Venus Kinnisvara OÜ 53 punkti, Watts OÜ 58 punkti).

Otsus 4: Rahastada Tegevuste mitmekesistamine tegevussuuna alla esitatud järgmised projektid: Kiviranna OÜ (139 punkti), Järve OÜ (93 punkti)., kogusummas 13 465.08 EUR.
Endu-Inni OÜ (69 punkti) projektile eraldada tegevussuuna jääk 1092.19 EUR.

 

 

I voor - 20.02.2013 MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkonna juhatusele laekunud taotlused:

Tegevussuund 4 - Tegevuste mitmekesistamine

• Erich Kalandus OÜ ''Erich Kalandus OÜ tegevuse mitmekesistamine'', taotletav summa: 1456 EUR
• Endu-Inni OÜ ''Järveveere Puhkekeskusele varjualuse soetamine'', taotletav summa: 7017,50 EUR MÄRKUS: Pole abikõlbulik

 

 2012. aastal esitatud projektitaotlused:

IV voor - 05.11.2012 MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkonna juhatusele laekunud taotlused:

Tegevussuund 5 - Koolitustegevused

• Võrtsjärve Sihtasutus "Võrtsjärve kalanduspiirkonna esindajate väliskoolitus Poola kalanduspiirkondades", taotletav summa: 11 467,36 EUR

 


 

III voor - 18.09.2012 MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkonna juhatusele laekunud taotlused:

Tegevussuund 3 - Kalandusega seotud turismi arendamine

• Wats OÜ projektitaotlus "Suitsuahju ja grilli ostmine", taotletav summa 4300,00
• Venus Kinnisvara OÜ projektitaotlus "Turistide teenindamiseks vajaliku puhkemaja uuendamise kulud", taotletav summa: 10300,10
• FIE Mare Kilk projektitaotlus "Sõudepaadi Robust 15 soetamine", taotletav summa: 882,00
• Kiviranna OÜ projektitaotlus "Turistide teenindamiseks vajalik atraktsioon – disc golfi raja korvid ja kettad", taotletav summa: 2250,00

Tegevussuund 4 - Tegevuste mitmekesistamine

• Kiviranna OÜ projektitaotlus "Paellapanni komplekt, toitlustamisseadmed – söögi-ja joogitermosed ning arvutikomplekt ja monitor", taotletav summa: 1058,74

Tegevussuund 5 - Koolitustegevused


• MTÜ Oiu Arendus projektitaotlus "Puitpaatide renoveerimise õpituba", taotletav summa: 2870,00
 


 

II voor - 20.06.2012 MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkonna juhatusele laekunud taotlused:

Tegevussuund 2 – Kalandustoodetega seotud töötlemine ja otseturustamine

• FIE Uuno Piir projektitaotlus: "Jääpurumasina F125C 120kg/24h soetamine", taotletav summa 1262,88
• Võrtsukala OÜ projektitaotlus "Kõrgsurvepesuri ostmine", taotletav summa 1330,56
• Võrtsukala OÜ projektitaotlus "Jäämasina (koos mahutiga) ostmine", taotletav summa 1867,68
• Võrtsukala OÜ projektitaotlus "Külmikveoki ostmine", taotletav summa 21 783
• Kiviranna OÜ projektitaotlus "Sügavkülmkirst ja väline vaakumpakeni ostmine", taotletav summa 680.50
• Endu - Inni OÜ projektitaotlus "Survepesur", taotletav summa 952,80
• Omedu Rand OÜ projektitaotlus "Kalakäitlemise seaded, kahveltõstuki, külmikveoki, külmikvitriinide ja müügikioski soetamine", taotletav summa 39 632,84
• Sandemer OÜ projektitaotlus "Kalatöötlemistsehhi ehitamine", taotletav summa 271 512

Tegevussuund 3 – Kalandusega seotud turismi arendamine

• Võrtsjärve SA projektitaotlus: "Kaardi rakendused, Võrtsjärve brošüür ning laagriplatis uuendamine", taotletav summa: 11 379,75
• Kiviranna OÜ projektitaotlus "Ujuvsilla ja veevõtu tiigi rajamine, telgi soetamine", taotletav summa: 17 289.75
• Võrtsukala OÜ projektitaotlus "Töösaani soetamine" - Pole abikõlbulik, loobusid hindamisest, taotletav summa: 7311
• MTÜ Võrtsjärve Kalaturismi Arenduse Keskuse projektitaotlus "Turistide teenindamiseks vajaliku puhkemaja uuendamise kulu", taotletav summa: 39 999,71
• Venus Kinnisvara OÜ projektitaotluse "Vaibla puhke- ja teenindushoone rajamine", taotletav summa: 62 631
• MTÜ Oiu Arenduse projektitaotlus "Rannaküla taaselustamisega ja kalandustraditsioonide tutvustamisega seotud projekti kulud", taotletav summa 4760,45
• Wats OÜ projektitaotlus „Sõudepaatide, päästevestide ja ujuvkai soetamine ja paigaldamine” , taotletav summa 3542,16

Tegevussuund 4 - Tegevuste mitmekesistamine

• Endu - Inni OÜ projektitaotlus "Sääsepüüdjad", taotletav summa 2478,72
 


 

I voor - 28.02.2012 MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkonna juhatusele laekunud taotlused:

Tegevussuund 2 – Kalandustoodetega seotud töötlemine ja otseturustamine

• FIE Aivar Kärp projektitaotlus: "Külmavee kõrgsurvepesuri ja külmiku ostmine", taotletav summa 1 881.00
• FIE Janar Väljaots projektitaotlus: "Külmavee kõrgsurvepesuri ostmine", taotletav summa 1 461.60
• Kiviranna OÜ projektitaotlus: "Kala töötlemiseks vajaliku väliköögi ehitamise kulud", taotletav summa 9 080.45
• MP Invest OÜ projektitaotlus: "Järelveetav müügikiosk Furgotec", taotletav summa 16 500,00

Tegevussuund 3 – Kalandusega seotud turismi arendamine


• Kiviranna OÜ projektitaotlus: "Puhkemaja ehitamine, turundusprojekt, aerupaadi ostmine", taotletav summa 53 028.07
• Venus Kinnisvara OÜ projektitaotlus: "Turistide teenindamiseks vajaliku seadme ostmise ja paigaldamise kulud", taotletav summa 3 480.00
• MTÜ Oiu Jahtklubi projektitaotlus: "Oiu sadama veesõidukite ost", taotletav summa 7 350.00
 


2011. aastal esitatud projektitaotlused::
 

IV voor - 08.11.2011 MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkonna juhatusele laekunud taotlused:

Tegevussuund 1 – Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine

• MTÜ Oiu Jahtklubi - Kütusetankla ehitamise ja uuendamise ning tankimisseadmete ostmise kulud, taotletav summa 103 120 EUR

Tegevussuund 2 – Kalandustoodetega seotud töötlemine ja otseturustamine

• OÜ Järve – Jääpurumasin MF 56 ja külmikveoki Peugeot Boxer FT 335 ostmine, taotletav summa 19 799, 60 EUR
• OÜ MP Invest - Jäämasin Ziegra ZBE 2500 ja külmikveoki Opel Movano Van L4 ostmine, taotletav summa 35606.5 EUR
• OÜ Erich Kalandus - Jääpurumasina F125C 120kg/24h ja külmavee kõrgsurvepesuri soetamine, taotletava summa 2709,36 EUR

Tegevussuund 4 – Tegevuste mitmekesistamine

• OÜ Endu-Inni - Profipliidi, konditsioneeri ja esitlustehnika soetamine, paigaldamine, taotletav summa 9040, 26 EUR
 III voor - 16.09.2011 MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkonna juhatusele laekunud taotlused:

Tegevussuund 2 – Kalandustoodetega seotud töötlemine ja otseturustamine


• FIE Heino Kobak – projekt „Jääpurumasin“, taotletav summa 1315,44 EUR

Tegevussuund 3 – Kalandusega seotud turismi arendamine


• Loskini Rand OÜ – projekt „Rannaala Puhastamine“, taotletav summa 15 396,99 EUR (PRIA ei rahastanud)
• Võrtsjärve SA – projekt „ Pikasilla ujuvsildade remonttööd, kämpingute soetamine, elektrivarustustööd ja sõudepaatide soetamine“, taotletav summa 18 513,63 EUR

Tegevussuund 4 – Tegevuste mitmekesistamine

• Endu-Inni OÜ – projekt „Kombiahi ja jääkuubikumasin“, taotletav summa 6033,01 EUR

Tegevussuund 5 - Koolitustegevused

• Võrtsjärve SA – projekt „Võrtsjärve kalanduspiirkonna esindajate väliskoolitus Gotlandil“, taotletav summa 23 830 EUR
 II voor - 30.06.2011 MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkonna juhatusele laekunud taotlused:


Tegevussuund 1 - Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine


• MTÜ Oiu jahtklubi – projekt „Oiu sadama tankla“, taotletav summa 63 900 EUR

Tegevussuund 2 – Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine

• Erich Kalandus OÜ – projekt “Külmutusauto soetamine osaühingule Erich Kalandus”, taotletav summa 10 938 EUR
• Endu-Inni OÜ – projekt „Järveveere puhkekeskuse väliköögi muretsemine“, taotletav summa 3769 EUR
• Võrtsukala OÜ – projekt “Külmveoki ostmine”, taotletav summa 20 262 EUR

Tegevussuund 3 – kalandusega seotud turismi arendamine


• MP Invest OÜ – projekt „Karavaniparkla, välikäimla ja -dušš, lastemänguväljak, 2 aerupaati. Taotletav summa 36 116.10 EUR
• Endu-Inni OÜ – projekt „Järveveere puhkekeskuse laste kiik-liumäe rajamine“, taotletav summa 3213.19 EUR

Tegevussuund 4 – tegevuste mitmekesistamine


• OÜ Endu-Inni – projekt „Järveveere puhkekeskuse peamaja valveseadmete paigaldamine“, taotletav summa 3873.52 EUR
 I voor - 23.03.2011 MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkonna juhatusele laekunud taotlused:


Tegevussuund 2 Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine

• FIE Aivar Kärp – projekt „Turustamine tootjalt otse tarbijale“ (kala töötlemiseks vajaliku ehitise ehitamine ehk väliköök), taotletav summa 9149.59 EUR

Tegevussuund 3 Kalandusega seotud turismi arendamine ja rannakülade taaselustamine

• OÜ Endu-Inni – projekt „Järveveere puhkekeskusele aerupaatide ja päästevestide muretsemine“, taotletav summa 1908.27 EUR

Tegevussuund 4 Tegevuste mitmekesistamine

• OÜ Endu-Inni – projekt „Järveveere puhkekeskuse köögi sisustamine vajalike seadmetega“, taotletav summa 6818.12 EUR

Mitte kinnitada järgmised projektitaotlused (kõige vähem punkte saanud) seoses vahendite puudumisega

• OÜ MP Invest – projekt „Puhkealale karavaniparkla, mänguväljaku, välikäimla ja –dušši rajamine ning kahe aerupaadi soetamine“, taotletav summa 36 116.10 EUR

 

2010. aastal esitatud projektitaotlused::
 

2010. aasta novembris MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkonna juhatusele laekunud taotlused:

Tegevussuund 3: Kalandusega seotud turismi arendamine ja rannakülade taaselustamine

• MTÜ Oiu Arendus – „OIU sadama puhkemaja rekonstrueerimistööd”, taotletav summa 754 980 krooni
• Võrtsjärve SA – „Võrtsjärve külastuskeskuse ja puhkeala parendamine ja turundus” – taotletav summa 750 844,83 krooni

Tegevussuund 4: Tegevuste mitmekesistamine

• OÜ Endu-Inni – “Järveveere puhkekeskuse peamaja edasiarendamine” - taotletav summa 726 002.90 krooni.

Tegevussuund 5: Koolitustegevused

• Võrtsjärve SA – „Väikelaevajuhtide ja muinaslaevaehituse koolitus” – taotletav summa 737 525.00 krooni

Mitte kinnitada järgmised projektitaotlused seoses vahendite puudumisega:

• MTÜ Vaibla Puhkeala – “Kalepurjekas, päästevarustus, 3 vesiratast”, taotletav summa 630 833.62 krooni.
• OÜ Indu-Enni – “Järveveere puhkekeskuse turismiatraktsioonide edasiarendamine ja valveseadmete paigaldamine” - taotletav summa 483 331.25 krooni.
 2010. aasta mais MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkonna juhatusele laekunud taotlused:


Tegevussuund 3: Kalandusega seotud turismi arendamine ja rannakülade taaselustamine


• MTÜ Vaibla Puhkeala - ("Kalandusturismi infrastruktuuri rajamine") 754 071,75.-
 2010. aasta jaanuaris MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkonna juhatusele laekunud taotlused:


Tegevussuund 2: Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine

• Ruusaku OÜ - 34 121.-

Tegevussuund 3: Kalandusega seotud turismi arendamine ja rannakülade taaselustamine


• Must - Walge Sisustuse OÜ - 70 807.-
 2009. aasta detsembris MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond juhatusele laekunud taotlused:


Tegevussuund 3: Kalandusega seotud turismi arendamine ja rannakülade taaselustamine

• FIE Jaan Leetsar - 53 588.-
• Võrtsjärve SA - 284 368,50.-

Tegevussuund 5: Koolitustegevused


• Võrtsjärve SA - 202 910.-
 

Mai
2024
E
T
K
N
R
L
P
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31