EST | ENG
 
 
 

Periood 2014-2025

 

2014 aasta kevadel alustas MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond tegevusgrupp perioodi 2014-2025 ettevalmistustega. Strateegia ettevalmistamine toimus Põllumajandusministeeriumi poolt strateegia koostamise kavandi juhendi alusel.
Augustis 2014 sõlmiti leping MTÜ-ga Baltic Sea Development & Media Center, kelle tööks oli strateegia erinevate osade koostamine (olukorra analüüs, SWOT-analüüs ja strateegilised järeldused, eesmärgid ja mõõdikud, strateegia lõppdokumendile arvamuse andmine). Tööde teostamist juhtis konsultant Rivo Noorkõiv.

 

Strateegia dokumentidega saate tutvuda allolevatel linkidel:

 

Võrtsjärve Kalanduspiirkond strateegia 2015 - 2025

Võrtsjärve Kalanduspiirkond rakenduskava

Algatusrühma koostöötegevused

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi vahehindamine

 

 

© 2008 ConciseCms www.concise.ee