Sadamate ja lossimiskohtade uuendamine

  Abikõlbulikud on järgnevad kulud:

1) tolmuvaba teekatte paigaldamise või uuendamise kulud;

2) külmhoone, laohoone ja hulgimüügihoone ehitamise ja uuendamise kulud;

3) lossimiseks ja ladustamiseks vajaliku seadme, sealhulgas kastipesuliini ostmise ja paigaldamise kulud;

4) külmutus- ja jahutusseadme, sealhulgas jäämasina ja külmakonteineri ostmise ja paigaldamise ning portatiivse külmutus- ja jahutusseadme ostmise kulud;

5) elektri- ja veevarustuspunkti ehitamise ja uuendamise kulud;

6) kütusetankla ehitamise ja uuendamise ning tankimisseadmete ostmise kulud;

7) kalalaeva hooldamise ja remondiseadme ostmise ja paigaldamise kulud;

8) kalasadama või lossimiskoha rajatise laiendamise ja uuendamise ning tehnosüsteemi uuendamise kulud ning sellega seotud sadama akvatooriumi ja sadama sissesõidutee süvendamise kulud üks kord programmiperioodi jooksul;

9) kalurite olmehoone või -ruumi ehitamise ja uuendamise kulud;

10) paadikuuri ja püügivahendite hoiuruumi ehitamise ja uuendamise kulud;

11) kala lossimise käigus tekkivate jäätmete töötlemiseks vajaliku ehitise ehitamise või uuendamise kulud;

12) jäätmete käitlemiseks ja kahjutustamiseks vajaliku seadme ja inventari ostmise ja paigaldamise kulud;

13) kalapüügitegevuse elektroonilise haldusega seotud seadme ostmise ja paigaldamise kulud;

14) navigatsioonimärgistuse ostmise ja paigaldamise kulud;

15) sadama süvendamise tehnika ostmise kulud;

16) kütuseveoki ostmise kulud

Nimetatud tegevusi toetatakse, kui need viiakse ellu olemasoleva kalasadama või lossimiskoha territooriumil, kus toimub kala vastuvõtt kalalaevadelt ja muu sellega seonduv tegevus (va. navigatsiooni- märgistusega seotud kulud)

Mai
2024
E
T
K
N
R
L
P
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31