Taotlemise tähtajad

Meeldetuletuseks taotlejatele: Projektitaotlused, mille taotletava toetuse suurus ületab 63 911,66 eurot nõuab üldkoosoleku heakskiitu! Üldkoosoleku toimumisest peab teatama ajakirjanduses vähemalt 20 tööpäeva enne koosoleku toimumist. Seega tuleb taotlejatel, kelle projektieelarve ületab ülalmainitud summat, arvestada vastava ajakuluga.

Kõik taotlused koos lisadokumentidega tuleb eelnevalt esitada elektrooniliselt alljärgnevatele aadressidele: jaanika@vortsjarv.ee või madis.kaljuvee@gmail.com , mis peale formaalset kontrolli saadetakse MTÜ tegevtöötajate poolt edasi hindamiskomisjoni liikmetele hindamiseks. Peale MTÜ tegevtöötajate formaalse osa kinnitust tuleb paberil taotlusdokumendid kohale tuua Võrtsjärve külastuskeskusesse Jõesuus, Kolga-Jaani vallas.

2014. aasta taotlemise tähtajad 

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond annab teada projektitoetuse taotluste vastuvõtmisest 2014. aastal. Projektitaotlused tuleb MTÜ-le Võrtsjärve Kalanduspiirkond hindamiseks esitada elektrooniliselt jaanika@vortsjarv.ee hiljemalt 01.04.2014.

2013. aasta taotlemise tähtajad

PRIA I voor 05.03-19.03.2013
Projektitaotlused tuleb eelnevalt esitada hindamiseks Võrtsjärve Kalanduspiirkond MTÜ-le hiljemalt 27.02.2012

PRIA II voor 27.06-09.07.2013
Projektitaotlused tuleb eelnevalt esitada hindamiseks Võrtsjärve Kalanduspiirkond MTÜ-le hiljemalt 20.06.2013

PRIA III voor 16.09-23.09.2013
Projektitaotlused tuleb eelnevalt esitada hindamiseks Võrtsjärve Kalanduspiirkond MTÜ-le hiljemalt 09.09.2013

PRIA IV voor 12.11-19.11.2013
Projektitaotlused tuleb eelnevalt esitada hindamiseks Võrtsjärve Kalanduspiirkond MTÜ-le hiljemalt 05.11.2013
 

2012. aasta taotlemise tähtajad

PRIA I voor 05.03-19.03.2012
Projektitaotlused tuleb eelnevalt esitada hindamiseks Võrtsjärve Kalanduspiirkond MTÜ-le hiljemalt 27.02.2012

PRIA II voor 27.06-09.07.2012
Projektitaotlused tuleb eelnevalt esitada hindamiseks Võrtsjärve Kalanduspiirkond MTÜ-le hiljemalt 20.06.2012

PRIA III voor 14.09-26.09.2012
Projektitaotlused tuleb eelnevalt esitada hindamiseks Võrtsjärve Kalanduspiirkond MTÜ-le hiljemalt 07.09.2012

PRIA IV voor 12.11-19.11.2012
Projektitaotlused tuleb eelnevalt esitada hindamiseks Võrtsjärve Kalanduspiirkond MTÜ-le hiljemalt 05.11.2012

 

2011. aasta taotlemise tähtajad

PRIA I voor 02.03 – 16.03.2011
Projektitaotlused tuleb eelnevalt esitada hindamiseks Võrtsjärve Kalanduspiirkond MTÜ-le hiljemalt 23.02.2011

PRIA II voor 27.06 – 08.07.2011
Projektitaotlused tuleb eelnevalt esitada hindamiseks Võrtsjärve Kalanduspiirkond MTÜ-le hiljemalt 20.06.2011

PRIA III voor 14.09 – 26.09.2011
Projektitaotlused tuleb eelnevalt esitada hindamiseks Võrtsjärve Kalanduspiirkond MTÜ-le hiljemalt 07.09.2011

PRIA IV voor 7.11 - 14.11.2011
Projektitaotlused tuleb eelnevalt esitada hindamiseks Võrtsjärve Kalanduspiirkond MTÜ-le hiljemalt 31.10.2011

 

2010. aasta taotlemise tähtajad

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet annab teada, et Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava meetme 4.1 "Kalanduspiirkondade säästev areng" projektitoetuse taotluste taotlusdokumentide vastuvõtt toimub 17.11.-29.11.2010 Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti Saare, Pärnu, Lääne, Hiiu, Harju, Lääne-Viru, Ida-Viru, Jõgeva, Põlva, Viljandi ja Tartu maakondlikes teenindusbüroodes.

 

Juuli
2024
E
T
K
N
R
L
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31