Tegevussuundade finantside jääk

Finantsperioodi 2007-2013 taotluste vastuvõtt on lõppenud.

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond projektitaotluste eelarve ajavahemikul 2007-2013 oli: 862 604,56 EUR.

Projektitaotluste seis 31.10.2014 seisuga on toodud alljärgnevas tabelis.

Meetme 4.1.1 määramised ning loobumised,odavnemised tegevuste lõikes seisuga 31.10.2014

Tegevus- suuna kood Tegevussuuna nimetus MITTETULUNDUSÜHING VÕRTSJÄRVE KALANDUSPIIRKOND
Määratud summa Loobumised ja odavnemised (otsus "Maksmine EI") Saldo
21 Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine 103,120   103,120
32 Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine 351,640 187,102 164,538
43 Kalandusega seotud turismi arendamine 450,073 8,418 441,655
54 Tegevuste mitmekesistamine 91,716   91,716
65 Koolitustegevus 55,298 2,233 53,065
         
Kokku 1,051,846 197,754 854,092

 

Euroopa kalandusfondi toetuste saajate nimekiri on leitav PRIA kodulehel.

Juuni
2024
E
T
K
N
R
L
P
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30