Uudised

Teade eelnõu muutmisest

09. september 2009

Põllumajandusministeerium on avalikustanud eelnõu "Põllumajandusministri 24. aprilli 2008. a määruse nr 38 ““Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 4.1 “Kalanduspiirkondade säästev areng” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord” muutmine" ning ootame Teiepoolset kommentaari ja kooskõlastust hiljemalt 10.09.2009.

Link eelnõule: https://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=267107

NB: Määruse muudatustega kehtestatakse meetme rakendamise täpsustatud kord ja täiendatakse määrust, võttes arvesse kalanduse tegevusgruppide poolt esitatud ettepanekuid abikõlblike kulude osas.
 
Juuli
2021
E
T
K
N
R
L
P
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31