Uudised

Kutselise kalapüügi võimalused 2010. aastaks

06. november 2009
KESKKONNAMINISTEERIUMI PRESSITEADE
29. oktoober 2009
___________________________________________________________________

Kutselise kalapüügi võimalused 2010. aastaks

Täna, 29. oktoobril kinnitas Vabariigi Valitsus maakondade ja
püsiasustusega väikesaarte alalistele elanikele 2010. aasta
püügivõimalused kaluri püügiloa alusel. Võrreldes 2009. aastaga
on püügivõimalused rannapüügil jäänud üldjoones samaks, 15% võrra on
vähendatud spetsiaalselt angerjapüügiks mõeldud rivimõrdade ehk
angerjarüsade koguarvu.

Samaks jäävad püügivõimalused ka suurematel siseveekogudel – Peipsi,
Lämmi- ja Pihkva järvel ning Võrtsjärvel.

Võrreldes 2009. aastaga muutuvad püügivõimalused väikejärvedel.
Teadlaste ettepanek on lähtuda kõikide väikejärvede puhul nakkevõrgu
püügikoormuse arvutamisel mudelist, mis lubab aastas iga
järvepinna hektari kohta 5 võrguööpäeva. Seejuures arvestatakse ka
harrastuslikul kalapüügil lubatavate püügivahenditega. Mõnedes
väikejärvedes on püügivahendite arvu säilitamiseks vähendatud
püügiperioodi pikkust ehk kehtestatud piirarvud kalendrikuu
põhiselt, kuid mitte kogu aasta ulatuses.

Läänemeres rahvusvaheliselt reguleeritavate kalaliikide (räim, kilu,
tursk ja lõhe) püügivõimaluste jaotust liikmesriikide vahel ei ole
Euroopa Liit veel kinnitanud.

Kõikide püügivõimaluste määramise aluseks on teadussoovitused ja
kalavarude seisund Eesti rannikumeres ja sisevetes.

Lisainfo:
Liivika Näks
Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna peaspetsialist, 626 0701
Agnes Jürgens
Keskkonnaministeeriumi avalike suhete osakonna nõunik, 626 2811
 
Juuli
2021
E
T
K
N
R
L
P
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31