Uudised

Koolitus: Võrtsjärve pilliroo majandamine ja kasutamine

16. juuni 2010

  Võrtsjärve SA kutsub Võrtsjärve turismi.- ja kalandusettevõtjaid, samuti potentsiaalseid tulevasi ettevõtjaid osa võtma koolitusest „Võrtsjärve pilliroo majandamine ja kasutamine“.  Koolitust toetab Põllumajandus Registrite ja Informatsiooni amet Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava meetme 4.1 “Kalanduspiirkondade säästev areng“ raames.

Koolitust viivad läbi „OÜ Järveroog“, ettevõte loodud selleks et Võrtsjärve roogu majandada ja „MTÜ Säästva Eluviisi Õpituba“, loodud selleks, et propageerida pilliroo kasutamist ja majandamist just Võrtsjärve ümbruses ja julgustada seda materjali kasutama.

Võrtsjärve pilliroog on ammendamatu ja seni ärakasutamata ressurss. Alternatiivsete tegevuste käivitamiseks piirkonnas antakse ülevaade pilliroo kasutusvõimalustest ning viiakse läbi praktilised töötoad pilliroo kasutamisest ehitusmaterjalina. Räägitakse pilliroo ajaloost ja praktilise osana viiakse läbi veebruaris 2011 ka pilliroo lõikamise õppepäev. Koolituse käigus valmib osavõtjate poolt 2x2x2m stend/varjualune (materjalideks pillirooplaatidest seinad, rookatus, lubikrohv jne).

Koolitused toimuvad:

24. juuli. 2010

I õppepäev:

Pilliroog ehitusmaterjalina, katusekattematerjalina, soojustusmaterjalina ja seinakonstruktsioonina. Praktilise tööna pilliroo sorteerimine ja seina valmistamine. 

31.juuli. 2010

II õppepäev: Pilliroog katusekattematerjalina. Praktilise tööna katuse valmistamine.

14.august. 2010

III õppepäev: Pilliroo krohvimine savi-ja lubikrohviga.

Iga õppepäeva viivad läbi mitu juhendajat ja osavõtjatel on võimalus praktilist tööd teha.

Veebruar. 2011 – IV õppepäev: Pilliroo lõikamine.

Osavõtu sooviga palun registreeruda telefonil 52 75 630 või maret@vortsjarv.ee

Koolitus on tasuta, osavõtjatel tuleb tasuda ainult toitlustamise ja kohvipauside kulud 120 krooni päev inimese kohta.

Täpsem info ajakava ja tegevustega saadetakse osalistele kaks nädalat enne õppepäeva toimumise kuupäeva.

 

 
Juuli
2021
E
T
K
N
R
L
P
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31