Uudised

Algab õpilaste joonistusvõistlus teemal “Minu Võrtsjärv”

09. märts 2011

Võrtsjärve Sihtasutus, MTÜ Võrtsjärve Ühendus ja Europe Direct Viljandimaa teabekeskus korraldavad Euroopa päeva puhul 1.–9. klassi õpilastele joonistusvõistluse teemal “Minu Võrtsjärv”, võistlusele oodatakse töid kuni 2. maini.

Korraldajad ootavad joonistusvõistlusele töid, kus autor annaks edasi oma mõtteid, tundeid, mälestusi, kogemusi, fantaasiat või muud, mis on seotud Võrtsjärvega.

„Näiteks võib joonistada kaunist suvepäevast Võrtsjärve ääres või kalalkäigust järvele või hoopis kujutada ette, milline võiks Võrtsjärv ja selle ümbrus välja näha kümne aasta pärast,“ ütles Viljandi maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist Katrin Reimo. „Autor võib aga käsitleda ka Võrtsjärve hoidmist ja kaitsmist või anda edasi oma nägemust järve veepealsest või veealusest maailmast. Sellel teemale saab kahtlemata läheneda väga mitme nurga alt,“ lisas ta.

Joonistusvõistlusele on oodatud osalema 1.–9. klassi õpilased. Töid hinnatakse kahes vanuseastmes: 1.–4. klass ning 5.–9. klass. Piiranguid tööde formaadi või teostamise tehnika osas ei ole.

Joonistused tuleks tuua tähtajaks Viljandi maavalitsusse või saata need hiljemalt esmaspäevaks, 2. maiks märgusõna all “ED joonistusvõistlus 2011” aadressil: Viljandi Maavalitsus, Europe Direct Viljandimaa teabekeskus, Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi.

Töö pöördele tuleks lisada autori nimi, kool ja klass ning juhendaja nimi.

Tublimatele joonistajatele, kes kuulutatakse välja 10. mail kell 14.00 Europe Direct Viljandimaa teabekeskuses, on auhinnaks raamatupoe kinkekaardid ja erinevad Euroopa Liidu sümboolikaga meened.

Katrin Reimo sõnul tingis seekordse teemavaliku asjaolu, et 2010. aastal saatis Võrtsjärve edu konkursil “European Destinations of Excellence” („Euroopa suurepärased turismisihtkohad“), mille eesmärk on edendada säästlikku turismi kogu Euroopa Liidus ja kandidaatriikides. Samuti haakub see tänavuse Euroopa vabatahtliku tegevuse aastaga, sest suur osa tööst, mis järve ümbruse korrastamiseks on tehtud, on toimunud ühiskondlikus korras ja vabatahtlike abistajate toel.

„Korraldame seekordset joonistusvõistlust koostöös Võrtsjärve Sihtasutusega ning see on ühtlasi üheks ettevõtmiseks pikas tegevuste reas, mis on seotud 12. mail Viljandis Pärimusmuusika Aidas peetava konverentsiga “Meie Võrtsjärv”,“ lisas Katrin Reimo.

Joonistusvõistluse parematest töödest koostatakse näitus, mis pannakse Võrtsjärve konverentsi ajaks üles Pärimusmuusika Aidas. Hiljem saab näitust vaadata Viljandi maavalitsuse ruumides.

 

Lähem teave:


Katrin Reimo

Viljandi maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist

tel 433 0428

katrin.reimo@viljandimaa.ee

 

* * *

 

Taustainfot:

 

EDEN

Alates 2007. aastast on Euroopa Komisjon koos partneritega konkursiga “European Destinations of Excellence” („Euroopa suurepärased turismisihtkohad“, EDEN) edendanud säästlikku turismi kogu Euroopa Liidus ja kandidaatriikides. See aitab pöörata tähelepanu tuntust koguvatele ja vähemtuntud sihtkohtadele Euroopa Liidus. Projekti aluseks on iga-aastased riiklikud võistlused, mille tulemusena valitakse igast osalenud riigist üks tippsihtkoht. Euroopa turismi tippsihtkohtade otsingutel on igal aastal erinev teema, mille valib komisjon koos riiklike turismiametitega. Eelnevatel aastatel on põhiteemadeks olnud maaturism, kohalik kultuuripärand ja kaitsealad, ning 2010. aasta teema oli veeturism.

Eesti võttis konkursist osa esimest korda 2008. aastal, mil Eesti vooru võitjaks ehk põnevaimaks pärandturismi sihtkohaks kuulutati Viljandi linn. Kaitsealade kategoorias tunnistati 2009. aastal parimaks Soomaa Rahvuspark ning eelmisel aastal pälvis parima veeturismisihtkoha tiitli ja võimaluse end Brüsselis rahvusvahelisel turismifoorumil tutvustada Võrtsjärve piirkond.

 

Konverents „Meie Võrtsjärv“

2003. aastal toimus Viljandi maavalitsuse saalis konverents „Kellele on Võrtsjärve vaja?“. Konverents oli Võrtsjärve ümbritsevate omavalitsuste initsiatiivil algatatud üldplaneeringu vahekokkuvõte. Üldplaneeringu käigus otsiti Võrtsjärve huvigruppide parimat pikaajalist kokkulepet, et Võrtsjärv saaks kaitstud ja piirkonna arendamiskava koostatud.

Nüüd, kaheksa aastat hiljem on paras aeg hinnata, kas Võrtsjärve kokkulepped ka vett pidasid? Kas leiti parimad otsused ja lahendused? Kuidas edasi minna?

12. mail Viljandis Pärimusmuusika Aidas peetava konverentsi „Meie Võrtsjärv“ eesmärgiks on Võrtsjärve olukorra ning piirkonna majanduslike, ökoloogiliste ja sotsiaalsete protsesside kirjeldamine, trendide määratlemine ning vajalike jätkutegevuste kavandamine.

 

Euroopa päev – 9. mai

9. mail 1950. aastal astuti esimene samm praeguse Euroopa Liidu väljakujunemise suunas. Tol päeval, mil kogu Euroopat oli ähvardamas kolmanda maailmasõja oht, luges Prantsusmaa välisminister Robert Schuman Pariisis rahvusvahelisele pressile ette deklaratsiooni, milles kutsus üles Prantsusmaad, Saksamaad ja teisi Euroopa riike ühendama oma söe- ja terasetootmise "Euroopa föderatsiooni loomise esimese alustalana". Schuman tegi ettepaneku luua riikideülene Euroopa institutsioon, mille ülesanne oleks söe- ja terasetööstuse juhtimine. Tegemist oli majandusharuga, mis tol ajal oli kogu sõjalise jõu aluseks. Riigid, kelle poole ta pöördus, olid üksteist peaaegu hävitanud kohutavas konfliktis, millest jäi järele materiaalse ja moraalse laastatuse hõng.

Niisiis sai kõik alguse sellel päeval. Seetõttu otsustati Euroopa Liidu juhtide tippkohtumisel Milanos 1985. aastal tähistada 9. maid kui "Euroopa päeva".
 

 
Juuli
2021
E
T
K
N
R
L
P
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31