Uudised

Võrtsjärve vett uuritakse automaatjaama abil

04. oktoober 2008

Paljudele seni veidi salapärase või hämara seletusega nähtustele saab nüüd vastust otsida uue vaatlusseadme abil. Võrtsjärve vett seirav pisike seadeldis annab teadlastele võimaluse järve hingeelu pare mini tundma õppida. Tänavu juuni lõpust töötab Võrtsjärvel multifunktsionaalne monitooringuaparaat, mis etteantud aja tagant mõõdab automaatselt järve vee omadusi. Vette paigaldatud spektromeeter mõõdab valguse neeldumist vees ja arvutab seadmesse sisestatud valemite abil selle kaudu orgaanilise süsiniku (TOC), lahustunud orgaanilise süsiniku (DOC ja nitraatide (NO3) kontsentratsiooni. Samuti mõõdab seade vee hägusust ja temperatuuri. Aparaat on paigutatud veekokku horisontaalasendis ligi 1 meetri sügavusele. Esimesel kahel nädalal mõõtis seade järve vee erinevaid näi tajaid iga kümne minuti tagant, kuid kuna määratletud näitajad olid perioodi vältel väga vähe muutunud, siis nüüd salvestab seade infot iga 30 minuti tagant. Seadmele on külge ehitatud ka automaatne puhastaja, mis teatud mõõtmiste vahemiku tagant puhastab suruõhuga mõõteelementide klaaspindasid. Seade puhastab ennast iga 16. mõõtmise tagant. Sensor soetati Võrtsjärvele Rootsi Uppsala ülikooli Erkeni laboratooriumi projekti kaudu. Võrtsjärves jälgitakse põhja-, lõuna- ja keskosa. Tänavu mõõdab sensor Võrtsjärve vee näitajaid, kuni jää järve kaanetab. Mõõtmisi jätkatakse taas tuleva aasta kevadel.

vaatlusseade

* automaatne veemõõtja

 
Juuli
2021
E
T
K
N
R
L
P
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31