Uudised

Loodud on uus kalanduse teabe-, info- ja koolituskeskus

18. oktoober 2011

Eesti kalandussektoris on seni puudunud ühtne nõustamis- ja teabesüsteem, kuhu pöördudes saaks ranna- või traalikalur, kala töötlemisega tegelev väike- või mikroettevõtja, kala- või vähikasvataja erialast või ettevõtlusalast nõu.

Seetõttu loodi TÜ Eesti Mereinstituudi kalabioloogia ja kalanduse osakonna juurde kalanduse teabekeskus (www.kalateave.ee).

 
Teabekeskus alustas tööd aprillis 2011 eesmärgiga saada erinevaid osapooli ja institutsioone siduvaks ja koostööd soodustavaks keskuseks. Koostööd arendatakse kalanduse erialaorganisatsioonidega (liidud, tegevusgrupid, tootjaorganisatsioonid), kalandusega seotud riigiasutustega (ministeeriumid), koolitus- ja teadusasutustega (ülikoolid, instituudid, kutseõppeasutused), nõuandvate organisatsioonidega (EAS ja maakondlikud arenduskeskused, Kodukant, konsulentide ühing, jt) ja rahvusvaheliste partneritega. 

Osapoolte erinevates vormides vastastikune koostöö võimaldab parimat võimalikku informeeritust otsuste tegemiseks. Selle tulemusena peaksid sektoris tegutsevad ettevõtted suutma säästlikumalt majandada, tehes teadmispõhisemaid ja jätkusuutlikkusele suunatud otsuseid. Teiselt poolt pakub koostöö kalandusega seotud sektoritele (nt jaemüük, ettevõtted, kindlustused, pangad, ülikoolid, avalikkus laiemalt) informeeritust kalanduses toimuvast.

Allikas: maainfo
Artikkel:
www.maainfo.ee...

 

 
Juuli
2021
E
T
K
N
R
L
P
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31