Uudised

Konverents "Kalanduspiirkondade jätkusuutlik tulevik

08. november 2011

Euroopa Kalandusfondi 4 telje „Kalanduspiirkondade säästev areng“ rakendamine on jõudnud punkti, kus on näha esimesi edusamme. Teisest küljest on juba ka aeg rääkida tulevikust, uuest fondist ja meetmetest. Sel puhul korraldas FARNET Brüsselis suure konverentsi „Kalanduspiirkondade jätkusuutlik tulevik“

2.-3. novembril olid Brüsselisse oodatud kõikide Euroopa tegevusgruppide esindajad, lisaks võrgustiku üksused, meetme rakendamist korraldavad ministeeriumid, Euroopa Komisjon ning ajakirjandus – osalejaid oli üle 350-ne.

Konverentsi moderaator, Euroopa Komisjoni merenduse ja kalanduse asjade peadirektor Lowri Ewans tõi sissejuhatavas osas välja konverentsi eesmärgid, milleks oli tuua kokku 4 telje rakendaja ning vaadelda selle meetme väärtust ja sisu. „Kuna 4 telg on uus meede ja Euroopas võrdlemisi raskelt käivitunud, on selle konverentsi üks eesmärke ka aeglasemalt käivitunud riikide ja tegevusgruppide inspireerimine“, märkis Ewans. Konverentsi raames toimus projektinäidete nö näitus. Nimelt valisid korraldajad eelnevalt toimunud konkursi käigus välja 30 projektinäidet kogu Euroopast. Olgu öeldud, et nende hulgas oli ka Hiiukala toetatud Orjaku sadama projekt. Samal näitusel olid välja toodud ka riikide korraldusüksused ja võrgustikud. Nii oli oma ruum ka Eesti Põllumajandusministeeriumil ja kalandusvõrgustiku üksusel. Peale oma tegevusgruppe toetavate tegevuste tutvustamise pööras väljapanek tähelepanu ka Eesti rannakalandusele üldisemalt. Nii jaotasime trükiseid ja Eesti kalandust tutvustavat filmi.

Rääkides EKF 4 telje väärtustest tõi Euroopa Komisjoni merenduse ja kalanduse asjade volinik Ernesto Penas Lado välja, et tänu selle meetme paindlikkus võimaldab lahendusi otsides katsetada ja alustada väikestest asjadest. Laiad võimalused, mida 4 telg pakub jätavad ruumi innovatsiooniks. Siinjuures pidas kõneleja oluliseks just kohalike inimesi, kelle näol on tegemist väärtusliku ressursiga uuteks ideedeks ja nende elluviimiseks.

Ka uues Euroopa Merendus- ja Kalandusfondis 2014-2020 näeb Euroopa Komisjon sarnasel kohalikul algatusel põhineval meetmel olulist kohta. Ambitsioonid uue meetme raamistiku koostamisel on suured. Eesmärgiks on seatud erinevate fondide nõuete ühtlustamine, samuti lihtsustamine. Siinkohal on oluline aga leida tasakaal ühelt poolt erinevate fondide eesmärkide ja huvigruppide ning teiselt poolt lihtsustatud ja ühtlustatud rakendusskeemide vahel. Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020 määruse eelnõu avalikustatakse 1. detsembril 2011, peale mida saavad alata ka laiapõhjalised arutelud lahenduste leidmiseks.

Ettekanded ja videod leiate Farnet kodulehelt.

Konverentsi fotod leiate siit.

Allikas: Kalandusvõrgustik, Sirli Nellis

 
Juuli
2021
E
T
K
N
R
L
P
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31