Uudised

FARNET: Tegevusgrupid - rohelise kasvu mootorid kalanduspiirkondades

02. aprill 2012

5.-6. juunil toimub järjekorras kuues suur FARNETi tegevusgruppide seminar. Üritust korraldab FARNETi tugiüksus koostöös Portugali põllumajandus-, mere, keskkonna ja ruumilise planeerimise ministeeriumi, Sotavento tegevusgrupi ja Olhào omavalitsus üksusega. Seminar toimubki Olhàos.

Seekordsel seminaril kogunevad tegevusgrupid, et vaadelda tegevusgrupi rolli ja võimalusi oma kodukoha keskkonna ressursside suurendamisel ja mobiliseerimisel. Kahe päeva jooksul keskendutakse läbi plenaarsessioonide ja interaktiivsete töögruppide järgmistele teemadele:

• Roheline innovatsioon ja tegevusgrupi roll kohaliku rohelise majanduse edendamisel
• Tootjate kaasatus js kuidas tegevusgrupid saavad soodustada kalurite ja vesiviljelejate kaasamist ressursside majandamisse ja kasutamisse
• Kuidas toime tulla erinevate keskkonna ressursside kasutusviiside ja erinevate huvidega
• Töötamine kaitsealadel - kuidas arendada majandustegevust aladel, kus võivad esineda teatud keskkonnaalaseid piiranguid

Lisaks nendele aruteludele võimaldavad kohalike projektide esitlused ja külastused osalejatel kogeda ja arutada neid teemasid konkreetsete kohalike näidete valguses. Erilise tähelepanu all on ka keskkonna alane koostöö Euroopa kalanduspiirkondade vahel. Tegevusgruppidel on võimalus esitleda käimasolevaid projekte ja ideid ning leida partnereid nii piiriüleste kui siseriiklike projektide elluviimiseks. Kogu ürituse vältel on osalejatel võimalus tutvustada oma ideid. Teretulnud on infomaterjalide näitamine ja jaotamine.

Osalejad

Nüüd kus 18 riigis tegutseb üle 240 tegevusgrupi on kohtade arv seminaril piiratud. Korraldajad panevad rõhku informatsioonile ja detailidele registreerimisvormil. Korraldajav võivad olla sunnitud mõnele osaleda soovijale ära ütlema. Tagamaks võimalikult paljude erinevate tegevusgruppide osalemise saab ühest tegevusgrupist osaleda vaid 1 inimene. Tegevusgrupi esindaja võiks ideaalis olla isik, kel on teadmised piirkonna keskkonna alastest väljakutsetest ja võimalustest, samuti kalandussektori osalusest neis.

Kulud
Korraldajad katavad kõik tegevusgruppide esindajate kulud, s.h. reis Portugali, majutus ja toitlustus seminari vältel.

Tõlge

Plenaar sessioonidel pakutakse tõlget inglise, prantsuse, hispaania, saksa ja poltugali keeltes. Eelarvelistel põhjustel on töögruppide keele valikud piiratumad. Seega osalejad, kes on valmis töötama inglise keeles suurendavad oma võimalusi valida rohkema hulga töögruppide vahel.

Registreerimine
Üritusel osalemise soovist saab teada anda täites vormi, mis asub SIIN. Vormi täitmisel tasub kõik väljad hoolikalt ära täita, kuna, nagu eespool nimetatud, on kohtade arv piiratud ja ainus, mille põhjal korraldajad saavad osalejate üle otsustada on registreerimisvorm. Sellest, kas teie osalemissoov on aktsepteeritud annavad korraldajad teada hiljemalt 20. aprillil 2012.

Esialgne päevakava (inglise keeles)

Allikad: www.maainfo.ee ja https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/
 

 
Juuli
2021
E
T
K
N
R
L
P
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31