Uudised

Palve Emajõel kalastajatele

14. juuni 2012

Eesti Loodushoiu Keskus teostab tõugja rände uuringuid Emajõel. Märgistatud kalade liikumise jälgimiseks kasutatakse automaatsed vastuvõtujaamu. Ujukinööri küljes rippuv umbes 30 cm pikkune silinderjas seade võib aga jääda mõne kalastaja landi otsa ning pakkuda seejuures äraütlemata suurt huvi selle leidjale. Ole aga hea ja ära seda seadet endaga kaasa võtta ning peale mõningast katsumist jäta see sinna kust leidsid (püüdsid). Kui leiad selle aga kuskilt mujalt kui veest, anna sellest teada telefonil 5062369.

Eesti Loodushoiu Keskus teostab tõugja rände uuringuid Emajõel. Uuring on osa tööst, mille üheks eesmärgiks on koostada liigi kaitsekorralduskava. Lisaks toimub projekti käigus ka tõgja maimude asustamine Emajõkke, mis peaks kaasa aitama liigi arvukuse suurendamisele. Nii võib ühel päeval lubada ka selle ilusa kala püüki piiratud kujul ka harrastuspüügivahenditega.

Kaitsealuse tõugja harjumuste täpsemaks teadasaamiseks kasutatakse kaasaegset telemeetriat, milleks varustatakse kalad väikese saatjaga ja jõkke asetatakse signaalide registreerimiseks automaatsed vastuvõtujaamad. Lisaks toimub ka kalade liikumise seire mobiilsete käsijaamadega, milledega sõidetakse mööda jõge ja “kuulatakse” märgistatud kalade paiknemist. Kuna uuring on pikaajaline ja andmed kogunevad pidevalt, on eriti oluline, et süsteem töötaks laitmatult.

Lisaks, kui teil on õnnestunud püüda punase plastlipikuga märgistatud tõugjas, siis märkige number üles ja andke meile teada telefonil 5176886. Märgistatud tõugja püügist teatamise eest on ette nähtud rahaline vaevatasu. Kala ise laske aga vette tagasi, sest tänase päeva seisuga pole tema püük veel lubatud.

Aitäh!

Mart Thalfeldt, Eesti Loodushoiu Keskus
Tel. 5062369

Allikas: Kalastusinfo.ee

 
Juuli
2021
E
T
K
N
R
L
P
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31