Uudised

Riigikogu menetleb kalapüügirikkumiste karistuste karmistamist puudutavaid muudatusi

24. oktoober 2012

 

19. septembril läbisid Riigikogus esimese lugemise kalapüügiseaduse muudatused, mille peamine eesmärk on kehtestada EL karistuspunktisüsteem ning karmistada tõsiste kalapüügirikkumiste karistusi. Muudatused on vajalikud on EL õigusaktide rakendamiseks: EL määrus (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, ning selle rakendamiseks kehtestatud rakendusmäärus (EL) nr 404/2011.

Eelnõuga kavatsetakse muuta kutselistele kaluritele kehtivad karistused karmimaks. See tuleneb EL karistuspunkti süsteemi kohaldamisest tõsiste kalapüügirikkumiste suhtes vastavalt EL määrusele (EÜ) nr 1224/2009. Kalalaevatunnistuse omanik saab selle süsteemi kohaselt karistuspunkte tõsiste rikkumise eest, nagu näiteks keelatud või nõuetele mittevastavate püügivahendite kasutamine, kalapüügiloata püük. Kajastasime EL karistuspunktisüsteemi lähemalt KÕKi 2012. a veebruarikuu uudiskirjas.

Eelnõuga plaanitakse tõsiste rikkumiste hulka lisada dokumentide võltsimisega seotud rikkumised, kuid nende hulgast kaotada harrastuskalapüük ilma kalapüügiõigust tõendava dokumendita või harrastuspüügi eest mobiilimakse tasumata jätmine (küll on viimase eest endiselt ette nähtud trahvi määramine). Sõltuvalt kogutud punktide arvust tooks tõsine rikkumine kaasa kalalaevatunnistuse peatamise vähemalt kaheks kuuks või lausa lõpliku kalalaeva tunnistuse kehtetuks tunnistamise. Kalalaevatunnistuse peatamise perioodi vältel ei saa ettevõtja kalapüügiga tegeleda. Seetõttu peaks punktisüsteemi rakendamine eeldatavalt vähendama tõsiste rikkumiste arvu.

Lisaks sisaldab eelnõu muudatusi seoses Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel püügikvootide määramisega pooleks aastaks, kalapüügi peatamise õigusega ja satelliitjälgimise süsteemi kohustusega.

Eelnõu tekst ja seletuskiri Riigikogu kodulehel

KÕKi 2012. a veebruarikuu uudiskirja uudis EL punktisüsteemi jõustumise kohta

Allikas: https://www.k6k.ee/

 
Juuli
2021
E
T
K
N
R
L
P
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31