Uudised

III strateegiakoolitus - Visioonist strateegiale - valdkondlike tegevusplaanide koostamine

21. jaanuar 2009

III strateegiakoolitus - Visioonist strateegiale - valdkondlike tegevusplaanide koostamine


--------------------------------------------------------------------------------
26.-27. jaanuaril toimub III strateegiakoolitus - Visioonist strateegiale - valdkondlike tegevusplaanide koostamine Jänedal, Jäneda möisas.
Koolitusele on oodatud Võrtsjärve, Peipsi järve ja Põhja - Eesti Ida piirkonna kalanduse tegevusgruppide juhatuse liikmed ja aktiivrühmade esindajad

Koolituse viib läbi Tartu Ülikooli Pärnu Kolledz Põllumajandusministeeriumi tellimusel ja koostöös Maamajanduse Infokeskuse kalandusvõrgustiku bürooga.

Täiendkoolituse "Kalanduspiirkonade säästev areng lektorid on Garri Raagma ja Krista Habakukk Pärnu Kolledzist, Merle Adams Rohelise Jõemaa Koostöökogust, Hannes Aamisepp ja Jaak - Velori Sadul Maamajandus Infokeskusest.
NB! Koolitusele registreerimine kun19. jaanuarini e-posti aadressil jaak[at]maainfo.ee

Koolitusmaterjalid: Merle Adams , Krista Habakukk

Registreerunud osalejad, vaata siit


Päevakava Word dokumendina

III Strateegiakoolitus - Visioonist atrateegiale - valdkondlike

tegevusplaanide koostamine

 

Ajakava

26. jaanuar 2009
Esmaspäev

10.00 - 13.15
Kodutööde ettekanded

Jooksev Kohvipaus
Ette valmistada visioon/strateegia põhiküsimuste ülevaade "ministrile"
Kuidas läks strateegiakoosolek?
Millised suunad valiti ja töörühmad rakendati?
Milliseid partnereid on õnnestunud lisaks kaasata?
13.15 - 14.15
Lõuna

14.15 - 15.45
Praktiline näide- töögruppide rakendamisest
LEADER meetmes
(töögruppide rakendamine 30 min
- Koolitused & uuringud
- Fookusgrupi uuringud, KOV -i sihtgrupid)
SWOT analüüsi koostamise metoodika tutvustus Valdkondlike segatöörühmade SWOTi harjutus - 40 min Ettekanded -30 min
SWOTi puhastamine ja analüüs
Valdkonna Võimaluste-Tugevuste (VT) strateegia eesmärkide paikapanek

Praktiline näide - suundade valik ja rahaline jaotus LEADER meetmes

15.45 - 16.00
Kohvipaus
16.00 - 17.30
SMART ülesanne eesmärkide sobivuse testimiseks.
Argumenteerimine: rahaline kasu, sotsiaalne kasu, poliitiline kasu

*Kodutööd:*

1) Töögruppide rakendamine ja töö korraldamine
2) Valdkondlikud SWOTid
3) Valdkondlike tegevuskavade koostamine, projektide initsieerimine
4) Läbirääkimised kohtadel valdkondade vaheliste proportsioonide suhtes
5) Eesmärkide sobivuse testimine
6) Võimalike projektiideede edasiarendamine
7) Kindlate kaasrahastajate ja partnerite leidmine - saavutada ametlikud kokkulepped

17.30 - 18.30

Öhtusöök


27. jaanuar 2009 Teisipäev


8.00 - 9.00
Hommikusöök

9.00 - 10.30
Maamajandus Infokeskuse tutvustus. 2009. aasta plaanide ettekanne

10.30 - 10.45
Kohvipaus

10.45 - 13.15
Meeskonnatöö: Mis saab edasi peale maikuud?
( üritused / koolitused mida oodatakse )
Ettekanded

13.15 - 14.15
Lõuna

14.15 - 14.30
Koolituse lõpetamine

 
Juuli
2021
E
T
K
N
R
L
P
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31