Uudised

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond seisukoht

18. november 2015

17.11.2015 toimus Valma infopunktis juhatuse koosolek. Koosoleku protokolli saab lugeda SIIT

Lisaks saadeti kõikidele Võrtsjärve ümbruse vallavanematele ja volikogude esimeestele alljärgnev info:

 

Head vallavanemad ja volikogude esimehed,

 

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond juhatus arutas eilsel 17.11.2015 koosolekul Võrtsjärve külastuskeskuse edaspidist haldamist Jõesuus, Kolga-Jaani vallas.

 

Külastuskeskuse haldamise teema tõusis päevakorda Võrtsjärve sihtasutuse asutajaliikmete algatusel, arvestades asjaolu, et Võrtsjärve SA on täitnud enamus põhikirjalisi eesmärke ning senisel kujul tegevus ei saa jätkuda. Võrtsjärve piirkonnas tegutseb 3 Leader tegevusgruppi (MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond, MTÜ Mulgimaa Arenduskoda ja MTÜ Võrtsjärve Ühendus), kes saaksid suurema osa SA senistest sisulistest tegevustest enda  kanda võtta läbi koostööprojektide ja/või erinevatest meetmetest projektide taotlemise kaudu. Edasiseks küsimuseks jääks Võrtsjärve külastuskeskuse haldamine - kas anda hoone koos territooriumiga rendile ettevõtjale või MTÜ-le Võrtsjärve Kalanduspiirkond, kelle tegevuspiirkond kattub SA moodustanud omavalitsustega.

 

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond juhatus on otsustanud, et külastuskeskuse haldamine on põhimõtteliselt võimalik, arvestades järgmisi tingimusi:

  1. Külastuskeskuses ei saa jätkuda senine äritegevus (nt kohvik), sest see ei kattu MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond põhikirjaga ning haldus- ja tegevuskulude katmine EL finantside kaudu pole seetõttu abikõlbulik.

  2. Omavalitsuste liikmemaksud MTÜ-s Võrtsjärve Kalanduspiirkond suureneksid (senine aastamaks on 200 EUR). Hoone ja territooriumi ülalpidamiskulud, remont- ja ehitustööd jm kulud on prognoositavalt 15 000 EUR aastas. See summa jaguneks valdade vahel, aga millise jaotuse alusel, seda otsustavad vallad ise. Seega kujuneksid valdade liikmemaksud a` 200 EUR vald senine liikmemaks  + 15 000 EUR valdade omavahelise jaotuskava alusel. Kontorikulud ja infotöötaja oleks kaetud tegevusgrupi eelarvest.

 

2016.a jaanuari esimeses pooles on plaanis korraldada MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond üldkoosolek, kus muuhulgas tuleb vastu võtta 2016 rakenduskava koos eelarvega. Rahaliste vahendite planeerimine 2016 eelarvesse sõltub eelkõige Sihtasutuse asutajaliikmete otsustest. Vastavaid otsuseid ja/või ettepanekuid edasiseks koostööks ootame kuni 21.12 2015.

 

Lugupidamisega

 

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond juhatuse nimel

Jaanika Kaljuvee

Tegevjuht

52 98 561

 
Juuli
2021
E
T
K
N
R
L
P
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31