Uudised

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond kuulutab välja 2019. aasta projektitaotlust I vooru

07. jaanuar 2019

 

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond kuulutab välja EMKF meetme 3.3 „Kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia rakendamine“ 2019. aasta projektitaotluste I taotlusvooru.

 

Projektitoetuse taotlusi võetakse vastu järgmistes tegevussuundades:

 

  • Tegevussuund 1: Kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine ja turustamine (eelarve 58 232.96 EUR)
  • Tegevussuund 2: Majandustegevuse mitmekesistamine (eelarve 25 815.76 EUR)
  • Tegevussuund 4: Koelmualade loomine või taastamine ja kalaliigi veekogusse asustamine riikliku majandamiskava alusel (eelarve 76 386.82 EUR)
  • Tegevussuund 5: Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi, sealhulgas kalanduse- ja merenduse kultuuripärandi edendamine, kalanduskogukondade rolli tugevdamine kohalikus arengus ning kohalike kalandusressursside ja merendustegevuse juhtimine (eelarve 45 177.58 EUR)

 

Projektitaotlusi saavad esitada MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond territooriumil tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused, kohaliku omavalitsuse üksused või kohaliku omavalitsuse üksuse asutused. Võrtsjärve kalanduspiirkonna territooriumi moodustavad enne haldusreformi kehtinud Kolga-Jaani, Laeva, Puhja, Puka, Põdrala, Rannu, Rõngu, Tarvastu ja Viljandi vallad.

 

Projektitoetuse taotluste esitamise tähtaeg on 20.02.2019 kell 17.00.

 

Digitaalselt allkirjastatud taotlused võib saata e-posti aadressile kaljuveejaanika@gmail.com 

 

Projektitoetuste taotlusi saab esitada ka paberkandjal Valma infopunktis tööpäevadel kell 10.00 - 16.00.

 

Posti teel võib taotlusdokumendid saata aadressil Valma infopunkt, Valma küla, Viljandi vald, 70121 Viljandimaa. Postiga saadetud taotlused peavad kandma hiljemalt 20.02.2019 postitemplit.

 

Taotlusvormid ja täpsem info projektide menetlemise, hindamise, paremusjärjestuse moodustamise korra ning hindamiskriteeriumite kohta on leitav https://www.vortskalandus.ee/projektitoetuste_taotlemine/ Lisainfo ja nõustamine: kaljuveejaanika@gmail.com tel. 52 98 561.

 

Piirkondlik teabepäev projektitoetuse taotlemise võimalustest toimub:

15.02.2019 Valma infopunktis kell 11.00

 

 
Juuni
2021
E
T
K
N
R
L
P
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30