Uudised

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond kuulutab välja 2021. aasta projektitaotluste I taotlusvooru

08. aprill 2021

 

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond kuulutab välja EMKF meetme 3.3 „Kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia rakendamine“ 2021. aasta projektitaotluste I taotlusvooru.

 

Projektitoetuse taotlusi võetakse vastu järgmistes tegevussuundades:

  • Tegevussuund 1: Kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine ja turustamine (eelarve 44.11 EUR)

  • Tegevussuund 2: Majandustegevuse mitmekesistamine (eelarve 24 405.43 EUR)

  • Tegevussuund 4: Koelmualade loomine või taastamine ja kalaliigi veekogusse asustamine riikliku majanduskava alusel (eelarve 1060.45 EUR)

  • Tegevussuund 5: Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi, sealhulgas kalanduse- ja merenduse kultuuripärandi edendamine, kalanduskogukondade rolli tugevdamine kohalikus arengus ning kohalike kalandusressursside ja merendustegevuse juhtimine (eelarve 25 523.51 EUR)

 

Projektitoetuse taotlusvoor ja dokumentide vastuvõtmine toimub 11 - 18. mai (kuni kell 17.00) 2021.a. e-PRIA keskkonnas https://epria.pria.ee/login/#/login

Taotlused peavad olema kooskõlas:

 

Juhendid e-PRIAs taotluse täitmiseks:

https://www.pria.ee/docs/resources/12197.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=RkhYKtW0pg8&feature=emb_title

Lisainfo projektide menetlemise, hindamise, paremusjärjestuse moodustamise korra ning hindamiskriteeriumite kohta on leitav: https://www.vortskalandus.ee/projektitoetuste_taotlemine/

 

Piirkondlik teabepäev projektitoetuse taotlemisest toimub:

 

 
August
2022
E
T
K
N
R
L
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31