Uudised

15.05.2009 MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond üldkoosoleku päevakava

13. mai 2009

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond liikmete üldkoosolek 15.05.2009

Algus kell 13.00 Valma Infopunktis

 

Päevakava:
   * Uuringu Võrtsjärvega seotud majandustegevuste perspektiivanalüüs ülevaade – Jaan Leetsar
   * MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond strateegia ülevaade ja kinnitamine – Kärt Leppik
   * Projektitaotluse hindamiskomisjoni moodustamine ja selle kinnitamine - Jaanika Kaljuvee
   * MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond aastaaruande kinnitamine – revisjonikomisjon 
   * 2009 aasta liikmetasude ettepanekud ja kinnitamine, Aivar Pärgmäe liikmete nimekirjast välja arvamine - Jaanika Kaljuvee
   * Strateegia 2009.a. rakenduskava ja tegevusgrupi eelarve kinnitamine, sh liikmemaksudest tulenev omaosalus 30 000 krooni
   * Põhikirja muutmine: MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond kontori asukoha aadressi muutmine - Jaanika Kaljuvee
   * Jooksev info: Projektitaotluste koostamise koolitus, Inglismaa konverentsil osalemine, muud kohapeal kerkinud küsimused


Üritus lõpeb ca kell 14.30 , millele järgneb pidulik õhtusöök

 
Juuli
2021
E
T
K
N
R
L
P
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31