Uudised

Mootorpaatidega sõitmisest Emajõe vesikonnas

27. mai 2009

Suur-Emajõgi on nii kalastajate kui ka lihtsalt paadisõitjate seas väga populaarne veetee, mis on terves ulatuses laevatatav ning mootorpaatidega sõitmiseks lubatud. Siiski tuleks arvestada mõningate piirangutega Emajõega ühenduses olevatel jõgedel ja järvedel mootoriga varustatud veesõidukitega sõitmisel.

Võrtsjärves Peipsini läbib Suur-Emajõgi oma teel kahte suurt looduskaitseala –Alam-Pedja ülemjooksul, Emajõe Suursoo alamjooksul. Kui esimese kaitseala kohta on praegu olemas kaitse-eeskiri, milles veesõidukite liiklemine täpselt reguleeritud, siis teise kaitseala kohta on see hetkel veel koostamisel. Seetõttu puuduvad ka otseselt looduskaitselistest aspektist kehtestatud piirangud Emajõe Suursoo jõgedel ja järvedel.
 

Mitte-laevatatavatel siseveekogudel on veesõidukitega liiklemine reguleeritud keskkonnaministri määrusega Veesõidukite hoidmise ja kasutamise nõuded. Nii on keelatud mootorpaatidega sõita alla 100 ha järvedel ning jõgedel, mille minimaalne laius veesõidukite liiklemist võimaldaval lõigul on alla 10 meetri. Lisaks on kehtestatud lubatud maksimaalne sõidukiirus 30 km/h. Seejuures kehtivad need nõuded võrdselt nii sisepõlemis- kui ka elektrimootorite kasutamisel.

Alljärgnevalt veekogude nimestik ning nendel kehtivad piirangud mootoriga varustatud veesõidukitega sõitmisel.*
 

Veekogu Piirangud
Suur-Emajõgi (Alam-Pedja looduskaitsealal)
  • Veesõidukite maksimaalseks lubatud kiiruseks kaitsealal on 30 km/h.
  • Jettidega, skuutritega, veerolleritega ja hõljukitega sõitmine on keelatud kogu kaitsealal
Suur-Emajõgi (vanajõed ja soodid Pede jõe suudmest Kärevere maanteesillani)
Mootoriga ujuvvahendiga sõitmine keelatud aastaringselt
Suur-Emajõgi
Maavanem võib ajutiselt veemootorsõidukitega liiklemist piirata «Veeseaduse» § 18 lõike 5 alusel. Vaata Ametlikud Teadaanded
Pedja jõgi
Mootoriga ujuvvahendiga sõitmine keelatud aastaringselt
Pede jõgi
Mootoriga ujuvvahendiga sõitmine lubatud ainult Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regiooni loal
Põltsamaa jõgi
Mootoriga ujuvvahendiga sõitmine lubatud ainult Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regiooni loal
Keeri järv
Mootoriga ujuvvahendiga sõitmine lubatud ainult Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regiooni loal
Elva (Ulila) jõgi
Mootoriga ujuvvahendiga sõitmine lubatud
Ilmatsalu jõgi
Mootoriga ujuvvahendiga sõitmine lubatud
Koosa jõgi
Mootoriga ujuvvahendiga sõitmine lubatud
Agali (Kalli) jõgi
Mootoriga ujuvvahendiga sõitmine lubatud
Kaevandu jõgi
Mootoriga ujuvvahendiga sõitmine lubatud
Koosa järv
Mootoriga ujuvvahendiga sõitmine lubatud
Kalli järv
Mootoriga ujuvvahendiga sõitmine lubatud
Leegu järv
Mootoriga ujuvvahendiga sõitmine keelatud aastaringselt
 
Lääniste Ahijärv
Mootoriga ujuvvahendiga sõitmine keelatud aastaringselt
Võngjärv
Mootoriga ujuvvahendiga sõitmine keelatud aastaringselt

*( ei kehti järelevalve- ja päästetöödel, kaitseala valitsemisega seotud tegevuses, sihtkaitsevööndis kaitseala valitseja nõusolekul teostatavas teadustegevuses).

Tabelis nimetamata jõgedel on mootorpaadiga sõitmine lubatud kui minimaalne laius veesõidukite liiklemist võimaldaval lõigul on üle 10 meetri.

Keskkonnaametilt mootorpaadiga sõitmise loa saamiseks tuleb esitada taotlus, mis peaks sisaldama taotleja nime, aadressi, andmeid kasutatava veesõiduki kohta (mark, reg. nr, mootori võimsus), sõidu eesmärki (nt. kalastamine) ning taotletava loa kehtivuse aega (taotleda saab kuni kalendriaasta lõpuni).

Loa andmise või sellest keeldumise otsus tehakse 30 päeva jooksul.
 

Vaata ka: Veekogudel liiklemine

Koostas: Aimar Rakko
Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regiooni vee-elustiku spetsialist

 
Juuli
2021
E
T
K
N
R
L
P
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31