Koolitused

 • Vesiviljeluse näitusmess AQUA NOR 2015 18.-21. augustini Norras Trondheimis

Toimumisaeg: 18.08.-21.08.2015

Toimumiskoht: Norra, Trondheim

Kord kahe aasta jooksul Norras Trondheimis toimuv vesiviljeluse näitusmess AQUA NOR pakub juba üle 30 aasta sektori esindajatele võimalust  tutvuda valdkondlike tehnoloogiliste uuenduste ning teadus-arendusprojektidega.
Messil on esindatud nii lõhekala kui teiste merekalaliikide, aga ka karpkalakasvandusega seonduvad tehnoloogilised uuendused.
Aqua Nor on kujunenud vesiviljelussektori esindajatele kogemuste vahetamise ja valdkondlike uuendustega tutvumise kohaks, kus on eksponentidele ja  külastajate näol esindatud kõik vesiviljelust edendavad maad.

Lisateave ja registreerumine

Viide antud sündmusele: https://www.kalateave.ee/et/component/events/?view=event&event_id=542

 • Kalasuitsutamise õpituba MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkonna liikmetele

Toimumisaeg: 04.09.2014 (N) algusega kell 11

 • Töötuba puupaatide ehitusest ja hingeelust

Toimumisaeg: 30.-31.08.2014
Toimumiskoht: Oiu Sadama paadikojas

 • Seminar „Kohalik kogukond – Võrtsjärve piirkonna turismi arengu võti?“

27.novembril toimus Rannu vallas Vehendi külas asuvas Järvemuuseumis seminar „Kohalik kogukond – Võrtsjärve piirkonna turismi arengu võti?“. Seminari korraldasid Võrtsjärve SA, Võrtsjärve Kalanduspiirkond MTÜ ning Võrtsjärve Ühendus MTÜ. Seminari eesmärgiks oli Võrtsjärve piirkonna inimeste ja organisatsioonidega ühiselt arutleda piirkonnas turismi arendamise võimaluste üle ning õppida teiste Eesti piirkondade kogemustest.

Seminari avaettekande tegi Eesti Ökokogukondade Ühenduse juhatuse liige Liina Järviste kogukonna teadliku arendamise teemal. "Kogukonna teadlik arendamine muudab küla atraktiivseks elupaigaks. On palju välis- ja kodumaiseid näiteid, kuidas inimestest tühjeneval ääremaal hakkavad need paigad ligi tõmbama nii uusi elanikke kui ka ohtralt külalisi", avab Liina Järviste veidi oma ettekande teemat. Häid näiteid kogukonna ühistest ettevõtmistest tõid seminari raames kuulajateni Ly Kaups, kes on MTÜ Kärdla Kohvikutepäev üks eestvedajaid ning Liis Pärtelpoeg MTÜst Sibulatee. National Geographicu akendest Lõuna-Eesti erinevates paikades ning nendega seonduvatest turundustegevustest lähiaastatel andis ülevaate Kristiina Liimand Tartumaa Arendusseltsist.

Võrtsjärve piirkonna turismistrateegia uuendamise kontekstis rääkis Võrtsjärve SA juhataja Kärt Leppik lähiaastate strateegilistest arengusuundadest ning tegevustest, mis erinevate osapoolte ühistööna peaksid piirkonna muutma hästitoimivaks ja ahvatlevaks sihtkohaks nii sise- kui väliskülalistele. „Samas on kohalike inimeste ja omavalitsuste esmane huvi pakkuda piirkonnas elavatele inimestele kohapeal tegevust ja sissetulekut ning on justkui lisaboonus, kui see aitab piirkonda tervikuna atraktiivsemaks muuta ka mujalt tulijate jaoks ning elu maal elavdada“, arvab Kärt Leppik. Kalurite ja kalandusettevõtjate rollist piirkonna identiteedi loomisel rääkis MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond juhataja Jaanika Kaljuvee. Rein Tafenau MTÜ Võrtsjärve Vabatahtlik Järvepääste esindajana tegi ettekande turvalisuse tagamisest järvel ja selle olulisusest turismi arendamisel.

Ettekannetele järgnesid arutelud töörühmades, mille eestvedajaks oli Robert Oetjen, Looduskaitseühingu Kotkas juhataja. Arutelude eesmärgiks oli saada konkreetseid ideid tegevuste osas, mida lähiaastatel saaks organisatsioonide, ettevõtjate ja kohalike inimeste koostöös ellu viia, et piirkond oleks hea elu- ja töökoht kohalikele inimestele, aga ka huvipakkuv reisisiht sise- ja väliskülalistele. Päeva tervikuna modereeris Urmas Tuuleveski ning seminari läbiviimist toetasid Siseministeerium, Viljandi Maavalitsus ning korraldavad organisatsioonid.
Seminari päevakava on kättesaadav Võrtsjärve Sihtasutuse kodulehel: https://www.vortsjarv.ee/files/Kutse%20seminarile%20copy.pdf
 

Jaanika Kaljuvee ettekanne on saadaval siin: pics.vortskalandus.ee/uploads/Seminar 27_11_2013.pdf

Teised ettekanded on allalaetavad Võrtsjärve Sihtasutuse kodulehel: https://www.vortsjarv.ee/vortsjarv/vortsjarve-seminari-2013-ettekanded


Allikas: Võrtsjärve Sihtasutus; Pressiteade 25.11.2013.a.

 • Koolitusprogramm "Tegevusgrupi ja tegevuspiirkonna areng"

Lühikokkuvõte koolitusest. Koolituse läbiviijaks Meta Profit OÜ

 • Koržetsi kalaroogide õpiköök  

Koržetsi kalaroogade õpiköök toimub Oiu Sadamas 07-08.07.12. Juhendajaks on Vladislav Koržets.

Rohkem infot: https://www.vortskalandus.ee/uudised/0/readmore/382/

 • Infopäev toidukontrollist 16.11.2011

Infopäev toimub 16. novembril kell 14.00 Võrtsjärve külastuskeskuses Jõesuus. Selgitusi jagavad Veterinaar ja Toiduameti Viljandi- ja Tartumaa  Veterinaarkeskuse töötajad.

Rohkem infot: https://www.vortskalandus.ee/uudised/0/readmore/331/

 • Raamatupidamis - ja maksundusalane koolitus FIE-dele 17.02.2011

Koolituse läbiviijaks oli lektor Olavi Kärsna

Infopäev 2011 - füüsilisest isikust ettevõtja, vabakutseline loovisik, äriühingu omanik/juhataja

 •  Kalandusvõrgustiku aastalõpuseminar Jänedal 7.12 - 8.12. 2009

Võrtsjärve Kalanduspiirkonna ettekanne

 • Projektijuhtimise koolitus, projektitaotluse koostamine, PRIA nõuded Valma Infopunktis- 26.05 - 27.05.2009 materjalid

Lektor Olavy Sülla Pärnumaa Talupidajate Nõuande Keskus, finantsmajanduskonsulent

* Projektijuhtimine, projektitaotluste koostamine, PRIA nõuded
* Projektide kavandamine
* Äriidee, äriplaan, turustamine, SWOT ja strateegia

 •  "Väikesadamate ja lossimiskohtade arendamisel esitatavd nõuded"   

Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu materjalid. Täpsem info www.pkak.ee

28.-29. jaanuaril toimunud koolitus-seminar "Väikesadamate ja lossimiskohtade arendamisel esitatavad nõuded". Seminarile olid oodatud ettevõtjad ja omavalitsuste esindajad kellel on plaanis arendada väikesadamat või lossimiskohta Peipsi-, Lämmi- või Pihkva järve ääres.

Lossimiskohad

Keskkonnanõuded sadamatele

Ettekanne lossimine

 • 20.-21. jaanuar 2009 "Alustava turismiettevõtja koolitus" Veldemani Puhkemajas

Heli Tooman PhD

Võrtsjärve turismiettevõtjad

Võrtsjärve turismiettevõtjad Turundusmeetmestik

 • Kala ja kalandustoodete käitlemisest 18.12.2008 infopäev

Margus Frey, Veterinaar- ja Toiduamet

 • MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond strateegia koostamise avaseminar 30.10.2008 matrjalid

Ootused, arengud ja muudatused sisevete kalanduses - Madis Reinup, Põllumajandusministeerium

Võrtsjärve kalanduspiirkonna strateegia koostamine - Kärt Leppik, Gravitas Consult OÜ

Euroopa Kalandusfondi meetme 4.1 lühitutvustus - Kärt Leppik, Gravitas Consult OÜ

ALGANDMED Võrtsjärve kalanduspiirkonna strateegia jaoks - Piret Pungas, MTÜ Peipsi Koostöö Keskus/TÜ geograafia osakond


Ülevaade angerjavarude majandamiskava koostamisest - Ain Järvalt, Limnoloogiakeskus

Juuli
2024
E
T
K
N
R
L
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31