Dokumendid

* STRATEEGIA

* KOOLITUSED

* PÕHIKIRI

* Võrtsjärve majandusega seotud perspektiivanalüüs

 


Uuring: Kalanduspiirkondade säästva arengu meetme rakendamise mõju ranna- ja sisevete kalandusele ning kohalikule arengule 


 

* "Euroopa Kalandusfondi rakenduskava 2007-2013" meetme 4.1 "Kalanduspiirkondade säästev areng" raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord

* Euroopa Kalandusfondi meetmeid ja toetusi tutvustav trükis

* Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi määruse eelnõu (2.12.11) :  EstEng

 * Kalanduspiirkondade säästev areng - abiks taotlejale (PRIA)

* Tööjõu kompetentside ja oskuste taseme ning tööturu vajaduste väljaselgitamine kalandussektoris

 


 

 * MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond SWOT analüüs 2012

 


 

* Hankedokument: "Klaasangerja müük ja transport Eestisse 2011"

* Hankedokument: "Klaasangerja müük ja transport Eestisse 2012"

* Hankedokument: "Klaasangerja müük ja transport Eestisse 2013"

* Hankedokument: "Klaasangerja müük ja transport Eestisse 2014" eesti keeles

* Hankedokument: "Klaasangerja müük ja transport Eestisse 2014" inglise keeles

* Hankedokument: "Klaasangerja müük ja transport Eestisse 2015" eesti keeles

* Hankedokument: "Klaasangerja müük ja transport Eestisse 2015" inglise keeles

Uurimustöö Euroopa klaasangerja turu ja müügiketi kohta (inglise keeles)
 


VÕRTSJÄRVE KALAVARUDE SEISUND JA EESTI ANGERJAMAJANDAMISKAVA TÄITMISE ANALÜÜS 2015

VÕRTSJÄRVE KALAVARUDE SEISUND JA EESTI ANGERJAMAJANDAMISKAVA TÄITMISE ANALÜÜS 2012


Põllumajandusministeeriumi protokoll (17.03.2014 Tegevusgruppide ümarlaud)

Põllumajandusministeeriumi vastus projektide kulutuste kohta

Kalandusbvõrgustiku üksusel valmis käsiraamat "Kala käitlemise käsiraamat kaluritele ja väikekäitlejatele"

Kalurite kontaktide trükis

 


Tabel: Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 toetuse saajad

Mai
2024
E
T
K
N
R
L
P
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31